ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ "อุ่นใจชวนชิม...ริมน้ำ"
สองฝั่งคลอง

ลูกค้าเอไอเอส รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร ทุกช่วงเวลา
พิเศษ ! ในช่วงเวลา 11.30 – 15.30 น. ลูกค้าเอไอเอสเซเรเนดรับส่วนลดค่าอาหาร 20%

ร้านอาหารต้มยำกุ้ง

ลูกค้าเอไอเอส รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร ทุกช่วงเวลา
พิเศษ ! ในช่วงเวลา 11.30 – 15.30 น. ลูกค้าเอไอเอสเซเรเนดรับส่วนลดค่าอาหาร 20%