เมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน

 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ยังไม่รวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า จะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,000 – 2,000 บาท (ไม่รวม VAT) จะถูกแบ่งหักเป็นส่วนค่าบริการรายเดือน 100-200 นาน 10 เดือน สำหรับสัญญา 12 เดือน
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด, แพ็กเกจ 699 บาท สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 256Kbps, แพ็กเกจ 799 - 999 บาท สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • หลังจากใช้งาน 3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 1,099 - 1,899 บาท สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps, การใช้งาน 4G ไม่จำกัดเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล
 • สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย โทรออกได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกินคิดบริการตามจริงเป็นนาที และ ไม่รวม VDO Call
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล
 • แพ็กเกจ 1,099 – 1,999 บาท ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกินเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์

เงื่อนไขการใช้งาน NEXT G

 • ใช้งาน NEXT G ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps และ AIS Super WiFi 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต NEXT G 4G/ 3G ตามปริมาณที่กำหนด และสิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด
 • หากโทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ตามปริมาณที่กำหนด และใช้ได้งาน AIS SUPER WiFi ได้ไม่จำกัด

สิทธิ์ PLAY PREMIUM ดูหนัง/ทีวี ซีรีส์ดัง ผ่านแอป AIS PLAY และ HOOQ แบบไม่คิดค่าเน็ต

 • ได้รับสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น โดยกดรับสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้แพ็กเกจ
 • ผู้ใช้บริการที่เคยได้รับสิทธิ์ฟรีค่าบริการรายเดือน หรือ สมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM ใดๆ อยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้รับสิทธิ์ฟรีค่าบริการข้างต้น
 • แพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed 699-999 รับสิทธิ์ฟรี 3 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) รับสิทธิ์กด *889*93#
 • แพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed 1,099 ขึ้นไป รับสิทธิ์ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) รับสิทธิ์กด *889*96#
 • PLAY PREMIUM ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY ดาวน์โหลดฟรี *357*# รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/playapp
 • หลังจากรับสิทธิ์ฟรี PLAY PREMIUM และ HOOQ ครบกำหนด จะถูกคิดค่าบริการแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM เดือนละ 299 บ. (จากปกติ 399 บ.) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต โดยได้รับสิทธิ์ฟรีแพ็กเกจเสริม HOOQ ต่อเนื่อง รวมถึง 12 เดือน (ไม่รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต)
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข สามารถรับสิทธิ์ฟรี HOOQ ได้เพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้น
 • กรณียกเลิกแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM หรือ เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลักที่ไม่มีบริการฟรี HOOQ บริการฟรี HOOQ จะสิ้นสุดทันที
 • หลังจากรับสิทธิ์ฟรี HOOQ ครบกำหนด จะถูกคิดค่าบริการแพ็กเกจเสริม HOOQ เดือนละ 119 บ. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • แอปพลิเคชัน HOOQ รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 ขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/hooq

VIU PREMIUM

 • แพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed 699 - 999 รับสิทธิ์ฟรี 3 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) รับสิทธิ์กด *686*54#
 • แพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed 1,099 ขึ้นไป รับสิทธิ์ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) รับสิทธิ์กด *686*56#
 • สามารถดาวน์โหลดซีรีส์และรายการวาไรตี้ได้ไม่จำกัด โดยมีระยะเวลาในการรับชมได้ 7 วันนับจากวันที่ดาวน์โหลด
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครใช้บริการครั้งแรก และไม่เคยได้รับสิทธิ์ดูฟรีมาก่อนเท่านั้น
 • หลังจากสิทธิ์ดูฟรีครบกำหนด จะถูกคิดค่าบริการเดือนละ 99 บ. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • แอปพลิเคชันรองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/aisplay/viu
 • จำกัดสิทธิ์การใช้งานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
 • หากมีการเปลี่ยนแพ็กเกจหลัก สิทธิ์ฟรีแพ็กเกจจะสิ้นสุดลงทันทีไม่สามารถรับสิทธิ์ใหม่ได้

สิทธิ์เซเรเนด

 • ได้รับสิทธิ์เซเรเนดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อเครื่องและสมัครแพ็กเกจ
 • สิทธิ์เริ่มมีผลเมื่อได้รับ SMS ยืนยันจากเอไอเอสเท่านั้น
 • ได้รับสิทธิ์เซเรเนดเฉพาะหมายเลขที่สมัครแพ็กเกจตามที่กำหนดเท่านั้นไม่สามารถสลับหรือโอนสิทธิ์ไปยังหมายเลขอื่นได้
 • ได้รับสิทธิ์นาน 12 เดือน หลังจากครบกำหนด จะถูกพิจารณาการรับสิทธิ์เซเรเนดตามหลักเกณฑ์ปกติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/serenade

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่เอไอเอส ช็อป ทุกสาขา เทเลวิซ ใกล้บ้าน

สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือน

เป็นเจ้าของ ASUS ROG Phone กับราคา Exclusive deal

เริ่มต้นเพียง 24,490 บาท

ไม่ต้องชำระค่าบริการจ่ายล่วงหน้า

 • พร้อมเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน และกรณีค่าแพ็กเกจหลักหักส่วนลดแล้วต่ำกว่าตามกำหนด ถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข
 • สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป เมื่อใช้ หรือ สมัครแพ็กเกจขั้นต่ำ 699, 899 หรือ 1,099 บาท
 • ไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ สำหรับลูกค้าที่มีแพ็กเกจขั้นต่ำ ตามที่กำหนดหลังหักส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขาย หรือ สมัครใช้แพ็กเกจขั้นต่ำตามที่กำหนด
 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
 • ติดสัญญาใช้บริการต่อเนื่อง นาน 12 เดือน
 • กรณีเลขหมายที่รับสิทธิ์ ติดสัญญาใช้บริการจากการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษใดๆอยู่ก่อน การซื้อโทรศัพท์เครื่องเปล่าราคาพิเศษนี้ จะมีผลให้นับระยะเวลาติดสัญญา ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงิน ค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนซื้อ ได้ที่เอไอเอส ช็อป และ เทเลวิซ ทั่วประเทศ

DESIGNออกแบบมาเพื่อการต่อสู้

ผสมผสานด้วยวัสดุอันแข็งแกร่ง ประกอบด้วยกระจก Corning® Gorilla® แบบ 2.5D และ 3D เจียระไนขอบแบบ diamond-cut บวกกับวัสดุทองแดง และกรอบโลหะสุดแกร่ง ทำให้ ROG Phone เป็นโทรศัพท์มือถือที่แข็งแกร่ง และยังใส่รายละเอียดการออกแบบให้เล่นเกมได้เหมาะมือที่สุด ทำให้การเล่นเกมของคุณไร้เทียมทาน ผู้ถือ ROG Phone จะรู้สึกถึงความถนัดเหมาะมือตั้งแต่ วินาทีแรกที่จับต้อง ให้คุณพร้อมเสมอกับทุกภารกิจของคุณ

PERFORMANCEแรงสุดขั้ว

ROG Phone ได้มุ่งเน้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประสิทธิภาพ ROG Phone จะมอบประสิทธิภาพ ของการเล่นเกมบนมือถือให้ยิ่งใหญ่ขึ้นอีกขั้น ด้วยชิ้นส่วนประสิทธิภาพสูงปราศจากการหน่วง พร้อมตอบสนองในทันที ซีพียู Qualcomm® Snapdragon™ 845 Mobile ได้รับเลือกให้บรรจุไว้ ใน ROG Phone เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความเร็วสุดขีดที่ 2.96 GHz พร้อมขุมพลังจาก หน่วยประมวลผลกราฟิก Adreno™ 630 ซึ่งเร็วกว่ารุ่นเดิมถึง 30% ROG Phone จะแสดงผล ที่เฟรมเรตที่คงที่ในระดับสูงตลอดการใช้งานโดยไม่ Lag แม้คุณจะกำลังอยู่ในช่วงการแสดงผลระดับสูง และที่สำคัญ นอกเหนือประสิทธิภาพที่มาแบบแรงสุดขั้ว ROG Phone ได้มอบความเร็วในการเชื่อมต่อ อินเตอร์เนตระดับสูงด้วย Cat 18 LTE และ Wi-Fi แบบ 802.11ad ที่มีความเร็วระดับกิกะบิต

ROG GAMECOOL SYSTEMเย็นสุดคูล

สมาร์ทโฟนประสิทธิภาพสูงที่สามารถแสดงผลกราฟิกที่ซับซ้อนหรือสามารถรันเกมความเร็วสูง ระดับ AAA ได้ แต่ในขณะเดียวกันเครื่องก็จะผลิตความร้อนปริมาณมหาศาลออกมาด้วย ส่งผล ให้จับถือได้ไม่สะดวกสบาย และประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะซีพียูจะลด ประสิทธิแรงทันทีที่เจอความร้อนระดับสูง และทำให้สงครามที่คุณกำลังจะชนะเกิดปัญหา เช่น หน้าจอค้างหรือกระตุกไปในทันที ดังนั้น ROG Phone จึงถูกออกแบบและผลิตออกมาเพื่อให้แน่ใจ ว่าสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ แม้ขณะที่คุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาประมวลผลระดับสูงในเกมส์ ระบบ ระบายความร้อนและทำความเย็น GameCool ประกอบไปด้วยส่วนกระจายไอน้ำและชุดทำความเย็น เสริมกำลังด้วยอุปกรณ์กระจายความร้อนทำจากทองแดงและแผ่นคาร์บอนทำความเย็นที่ประกอบ อยู่ด้วยกันกับเมนบอร์ด เพื่อประสิทธิภาพความเย็นสูงสุด

DISPLAYความเร็วและการแสดงผลที่เป็นเลิศ

เกมมิ่งสมาร์ทโฟนที่ดีควรมีจอแสดงผลที่ดีเช่นกัน และนี่เป็นคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ของ ROG ตลอดมา ROG Phone ได้เลือกใช้จอภาพ AMOLED ที่รวดเร็ว พร้อมอัตราการรีเฟรช ที่ 90 Hz และอัตราการตอบสนอง 1/1000 วินาทีสำหรับภาพที่ลื่นไหลและชัดเจน ปราศจาก การเบลอ และด้วยช่วงกว้างของสี ระดับ DCI-P3 ที่ 108.6% (sRGB 145%) สีสันทั้งหลาย จะมีความสดใส เกมที่คุณเล่นจะสวยงามกว่าที่เคยเห็น ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีอัตรา HDR Contrast ที่ 100,000:1 ทำให้มองเห็นรายละเอียดที่หลบซ่อนอยู่ในเงามืดได้ง่ายดาย

SIDE-MOUNTED PORTSออกแบบให้เกิดความสะดวกสบายสูงสุด

การชาร์จโทรศัพท์ในขณะที่คุณเล่นเกมอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเกมเมอร์ ด้วยการออกแบบ สมาร์ทโฟนที่ไม่สะดวกสบายเลยเมื่อต้องเล่นเกมในขณะชาร์จโดยมีสายไฟคอยขวางอยู่ ตลอดเวลา แต่ ROG Phone ได้โยนหลักการออกแบบโทรศัพท์มือถือเล่มเก่าทิ้งไปและ ออกแบบใหม่โดยคำนึงถึงการเล่นเกมแบบแนวนอนที่ให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง เมื่อเราได้ย้ายพอร์ต USB-C™ ที่สนับสนุนทั้งการชาร์จไฟ การเชื่อมต่อแบบ HDMI การเชื่อมต่อเครือข่าย LAN และพอร์ตหูฟัง มาไว้ด้านข้าง ทำให้ทั้งสายชาร์จและสายหูฟังไม่รบกวนคุณขณะเล่นเกมอีกต่อไป พอร์ตด้านข้างยังสามารถใช้เป็นจุดเชื่อมต่อโมดูลเพิ่มเติม รวมไปถึง Mobile Desktop Dock และ TwinView Dock อีกด้วย เพียงมี ROG Phone การเล่นเกมของคุณจะสบายขึ้นอีกเป็นกอง

ULTRASONIC AIRTRIGGERS &ADVANCED HAPTICSควบคุมได้เต็มที่

การควบคุมเป็นหัวใจสำคัญของชัยชนะในเกม แต่ด้วยธรรมชาติของโทรศัพท์ที่ไม่มีปุ่มนั้นหมายถึงการที่นิ้วของคุณ ก็จะทำงานหนักขึ้นในการควบคุมเกม แต่ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อคุณได้เป็นเจ้าของ ROG Phone เพราะได้รับ การออกแบบมาเพื่ออารมณ์การควบคุมแบบคอนโซลอย่างแท้จริง ด้วยเซ็นเซอร์ AirTrigger ที่ทำงานโดยใช้ คลื่นความถี่สูง 3 ปุ่ม ซึ่งมี 2 ปุ่มที่เป็นปุ่มควบคุมซ้าย-ขวา ติดตั้งอยู่ด้านบนของจอภาพเพื่อการเล่นเกม ในโหมดแนวนอน และอีกปุ่มหนึ่งใช้ในการเล่นเกมแบบแนวตั้ง ปุ่มทั้งหลายนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะใช้เป็นปุ่มเล็ง ยิง เลือกของใช้ใน Inventory หรือการควบคุมการเคลื่อนที่เช่นหมุนพวงมาลัยหรือเดินทาง ในแบบต่างๆ ซึ่งก็คือคุณสามารถปรับแต่งปุ่ม AirTrigger ให้เป็นอะไรก็ได้ที่ต้องการ คุณสามารถใช้นิ้วเพิ่มอีก 2 นิ้ว เพื่อควบคุมเกมของคุณได้อย่างแม่นยำ ได้เปรียบคู่แข่งที่ติดกับการใช้เพียงนิ้วโป้งเพียงสองนิ้ว และเทคโนโลยี AirTrigger ใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่สูงในการทำงาน คุณเพียงแค่แตะเบาๆ ด้วยน้ำหนักกดเพียง 20 กรัม เมื่อเทียบกับการแตะบนโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นที่ต้องการแรงกดที่มากกว่าถึง 4 เท่า

AUDIOเสียงสเตอริโอสมบูรณ์แบบที่สมจริง

ระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่เหลือเชื่อให้คุณ ROG Phone สามารถส่งมอบเสียงที่สมจริงเหลือเชื่อด้วยลำโพงด้านหน้ากำลังสูง ขับเคลื่อนพลังเสียง โดยแอมป์อัจฉริยะที่มอบเสียงที่ดังขึ้นแต่มีการเพี้ยนของเสียงต่ำ ระบบเสียง 24 bit 192 GHz รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูง ไม่ว่าคุณจะใช้ลำโพงหรือหูฟัง ระบบ DTS:X Ultra 1.0 ใหม่ล่าสุด ให้เสียงรอบทิศทางที่ทำให้เกมที่เล่น ไม่ว่าจะเป็นประเภท VR หรือ AR หรือประเภทใดๆ สมจริง ด้วยพลังเสียงรอบทิศทาง 7.1 Channel พร้อมระบบเสียงเบสอันยอดเยี่ยม คุณจะได้เพลิดเพลิน กับเสียงความละเอียดสูงที่ชัดเจนบนอุปกรณ์ Bluetooth® อีกด้วย

TECH SPECS

Capacity
 • Internal storage : UFS2.1 128GB / 512GB
 • Google Drive : 100GB free space (1 year)
Display
 • 6-inch 18:9 (2160 by 1080) 90Hz, 1ms response time AMOLED display
 • 550nits brightness
 • Gaming HDR and Mobile HDR supported by dedicate hardware display chip
 • 108.6% DCIP3 and 100,000:1 contrast ratio AMOLED display with Corning Gorilla 6 Glass
 • Bluelight filter for eye care
 • Support Always On
 • Capacitive touch panel with 10 points multi-touch (supports glove touch)
Processor
 • CPU : 2.96GHz specially-binned Qualcomm® Snapdragon™ 845 Mobile Platform with 10nm, 64-bit Octa-core Processor
 • GPU : Qualcomm® Adreno™ 630
Memory Up to LPDDR4X 8GB RAM
Main Rear Camera
 • 6.25x light sensitivity low light photos (compared with a typical camera with 16MP, F1.7 & 1.12µm pixel size)
 • Sony flagship IMX363 12MP dual pixel image sensor - 1/2.55" large sensor size, 1.4µm large pixel size
 • F1.7 aperture
 • 26.6mm equivalent focal length in 35mm film camera
 • 6p lens
 • 78.2° field of view
 • Instant cameras switching
 • 0.03 seconds phase-detection autofocus
 • 4-axis, 4 stops optical image stabilization
 • LED flash
 • AI Photography : AI Scene Detection in 16 types: food, sky, green field, plant, ocean, sunset, snow, flower, stage, dog, cat, people, text, tripod, QR code, night view
  AI Photo Learning
  Real-time Protrait
  Real-time Beautification
 • PixelMaster camera modes : Auto (with Night HDR and Portrait)
  Beauty
  Pro (RAW file support / up to 32 seconds long exposure)
  Super Resolution (48MP)
  GIF Animation
  Panorama
  Time Lapse (with power saving mode)
  8 various filters
Second Rear Camera
 • 120° wide-angle camera
 • 200% wider view for more friends and scenery in the frame
 • 12mm equivalent focal length in 35mm film camera
Front Camera
 • 8MP
 • F2.0 aperture
 • 24mm equivalent focal length in 35mm film camera
 • 84° field of view
 • PixelMaster camera modes : Auto (with Night HDR and Portrait)
  Beauty
  Selfie Panorama
  GIF Animation
  8 various filters
Video Recording
 • 4K UHD (3840 by 2160) video at 30 / 60 fps for main rear camera
 • 1080p FHD video recording at 30 / 60 fps
 • 720p HD video recording at 30 fps
 • 3-axis electronic image stabilization for rear cameras
 • Take still photo while recording video
 • Slow Motion video (1080p at 240 fps / 720p at 240 fps)
 • ZeniMoji: Live Emoji
Audio
 • Speaker : Dual front-facing speakers 5-magnet speaker with dual NXP 9874 smart amplifier for louder, deeper and less distorted sound effect
 • Audio Output : Hi-Res audio 192kHz/24-bit standard that is 4 times better than CD quality DTS (Digital Theater System) DTS:X Ultra 1.0 for realistic 3D audio rendering featuring immersive 7.1-channel surround-sound with enhanced bass response. AudioWizard with listening profile
 • Microphone : Triple internal microphones with ASUS Noise Reduction Technology
 • FM Receiver : FM radio
Wireless Technology
 • WLAN 802.11a/b/g/n/ac 2.4 & 5GHz
 • WLAN 802.11ad 60GHz (32 Antennas)
 • Bluetooth 5.0
 • Wi-Fi direct
 • NFC
Navigation GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM Cards Dual SIM dual standby : Slot 1: 2G/3G/4G Nano SIM Card
Slot 2: 2G/3G/4G Nano SIM Card
Network Standard
 • A version: GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+; FDD-LTE; TD-LTE
 • A version: GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+; FDD-LTE; TD-LTE Data rate LTE Cat13 UL up to 150Mbps / Cat18 DL up to 1.2Gbps
  DC-HSPA+: UL 5.76 / DL 42Mbps DL 5CA and UL 2CA supported
  4x4 MIMO and CA w/ 4x4 MIMO supported
  5CA 4x4 MIMO up to 1.2Gbps supported
  LAA support*
  * This may differ by country and carrier.
 • A version : FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 32)
  TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41,46)
  WCDMA (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19)
  EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900MHz)
 • ASUS phone 4G/LTE band compatibility varies by region, please check compatibility with local carriers.
Wireless Technology Rear fingerprint sensor (0.3 seconds unlock, supports 5 fingerprints), Face recognition, Accelerator, E-Compass, Gyroscope, Proximity sensor, Ambient light sensor, Hall Sensor, Ultrasonic sensor for AirTriggers and grip press
Battery
 • 4000mAh
 • AI & scheduled charging for battery protection
Power Adapter Output : 10V 3A, supports up to 30W QC4.0 / PD3.0 / Direct Charge adapter
Operating System Android™ Oreo 8.1 and ROG UI
In the Box
 • AeroActive Cooler
 • Type-C to C cable
 • Ejector pin (SIM tray needle)
 • USB power adapter (30W)
 • Side Mount Connector Rubber *2
 • Documentation (user guide, warranty card)
Interface Customized connector (48 Pin) attached to ROG Phone
I/O port
 • USB 3.1 Gen1 Type-C
 • 3.5mm audio jack
LED Aura lighting support