รับสมัครด่วน !!

 

1. ตำแหน่ง Programmer (1. Java, 2. .Net, 3. Oracle, 4. SQL Skill)
    ตำแหน่ง System Analyst

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณกนกวรรณ โทร.02-029-4253 E-mail : kanokwai@ais.co.th

 

2. ตำแหน่ง Serenade Assistant & Sales and Service Officer
    * ปฏิบัติงาน : AIS Shop โซนบางนา, โซนมีนบุรี, โซนพระราม 3, โซนลาดพร้าว, โซนนนทบุรี, โซนสุขุมวิท และกลางเมือง และสาขาอื่นๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ
  • สอบถามรายละเอียด ได้ที่ : คุณนัทธกมล โทร.02-029-3274 E-mail : nuttakac@ais.co.th

 

3. ตำแหน่ง Direct Sales - พนักงานขายนอกสถานที่ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
    ตำแหน่ง SMEs Direct Sales - พนักงานขายกลุ่มลูกค้า SMEs (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
    ตำแหน่ง พนักงานขายอินเตอร์เน็ต (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณอุดมพร โทร.02-029-5971 E-mail : udompork@ais.co.th, คุณกนกลักษณ์ โทร.02-029-5745 E-mail : kanokluk@ais.co.th

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -