ฉลอง 30 ปี เอไอเอส และ AIS Points
banner_mobile banner_mobile
30 annivrsary
ลูกค้าเอไอเอส
และเอไอเอส ไฟเบอร์
รับสิทธิ์ลุ้นง่ายๆ
แลก 1 พอยท์ = 1 สิทธิ์ ลุ้นรางวัล
ยอดค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือ
ทุก 25 บาท รับ 1 พอยท์
note10_mb
SAMSUNG Galaxy Note 10+ (256 GB)
รางวัลละ 37,900 บาท รวมทั้งสิ้น 30 รางวัล
รวมมูลค่า 1,137,000 บาท
sec1_re_note_sd
sec1_re_txt2
sec1_re_txt1
sec1_re_note
sec1_re_pen_sd
sec1_re_pen
ย้อนกลับ
เงื่อนไขและกติกา
 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า AIS และ AIS Fibre ที่จดทะเบียนหรือแสดงตนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • เมื่อทำรายการแลกพอยท์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี จับรางวัลในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11:00 น. ณ Sky lounge ชั้น 20
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ทาง www.ais.co.th/AIS30th/luckydraw
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รางวัลต้องมีสถานะการใช้งานปกติ โดยไม่มียอดหนี้ค้างชำระหรือไม่ถูกระงับการใช้บริการ
 • ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัล ที่ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค อาคาร เอไอเอส 1 ชั้น 16 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาทำการ ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล และหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
 • พนักงาน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บริษัทในเครือเอไอเอส รวมถึง ผู้ใช้บริการโปรโมชั่นญาติพนักงานเอไอเอส ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมและได้รับของรางวัล
 • คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ใบอนุญาตเลขที่ 1826/2562 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง