ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 กับ AIS Points
banner_mobile
ลูกค้าเอไอเอส และเอไอเอส ไฟเบอร์
รับสิทธิ์ลุ้นง่ายๆ
แลก 1 พอยท์ = 1 สิทธิ์ ลุ้นรางวัล
(ยิ่งกดแลกมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก)
ลูกค้า AIS Fibre แลกสิทธิ์
ผ่านแอป myAIS
shine1
shine2
shine3
shine4
golden
เงื่อนไขและกติกา
  • กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า AIS และ AIS Fibre ที่จดทะเบียนหรือแสดงตน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เมื่อทำรายการแลกพอยท์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
  • จับรางวัลในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:00 น. ณ Sky lounge ชั้น 20 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ทาง www.ais.co.th/ais30th/goldluckydraw ผู้มีสิทธิ์ได้รางวัลต้องมี สถานะการใช้งานปกติ โดยไม่มียอดหนี้ค้างชำระหรือไม่ถูกระงับการใช้บริการ
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัล ที่ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค อาคาร เอไอเอส 1 ชั้น 16 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาทำการ ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลและหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
  • พนักงาน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บริษัทในเครือเอไอเอส รวมถึงผู้ใช้บริการโปรโมชั่นญาติพนักงานเอไอเอส ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมและได้รับของรางวัล
  • คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • ใบอนุญาตเลขที่ 1827/2562 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง