ลูกค้าใหม่รายเดือน ลูกค้าเติมเงิน
โปรพิเศษ! สำหรับช้อป Online เท่านั้น

เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 63
เวลา 13.00 น. - 29 ก.พ. 63 เวลา 23.59 น.
*โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้โค้ดทั้งหมด และรายละเอียดแคมเปญที่ด้านล่าง

โปรพิเศษ! สำหรับช้อป Online เท่านั้น
สมาร์ทโฟนราคาสุดคุ้ม เริ่มเพียง 199.-

เมื่อสมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด
พร้อมเปิดเบอร์ใหม่ เอไอเอส รายเดือน

-73%

iPhone 7 Plus (32GB)

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่


ราคาเพียง 3,990.-

ชำระค่าบริการล่วงหน้าเริ่มต้น 4,280.-

(จะนำไปเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนนาน 12 เดือน)

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA 1,099.-


หรือ ผ่อน 0% เริ่มต้นเพียงเดือนละ 827.-

(รวมค่าเครื่องและค่าบริการล่วงหน้าแล้ว) รายละเอียดเพิ่มเติม>
iphone 7plus

ใช้ได้เฉพาะเครือข่ายเอไอเอส

โปรโมชั่น AIS Hot Deal (เปิดเบอร์ใหม่)

iPhone 7 Plus (32GB)

ราคาเพียง 3,990.-

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA
พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้าตามที่กำหนด
โดยค่าบริการล่วงหน้าจะถูกนำไปเป็นส่วนลดรายเดือน นาน 12 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท)
ส่วนลด
(บาท)
ราคาสุทธิ
(รวม VAT)
ค่าแพ็กเกจ
ชำระล่วงหน้า
(รวม VAT)
สมัครแพ็กเกจ
4G Hot Deal XTRA
รวมชำระเงิน
รวม VAT
iPhone 7 Plus (32GB) SIM Lock 14,500.- 10,510.- 3,990.- 4,280.-

หักเป็นส่วนลดรายเดือน 333.34.-(นาน 12 เดือน)

1,099.- ขึ้นไป 8,270.-
8,560.-

หักเป็นส่วนลดรายเดือน 666.67.-(นาน 12 เดือน)

899.- ขึ้นไป 12,550.-

ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามข้อตกลง ดังนี้

 1. ข้าพเจ้าตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อ กับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบของบริษัท ฯ แบบรายเดือน ตามแพ็กเกจค่าใช้บริการรายเดือนที่เลือกไว้ข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ และข้าพเจ้าตกลงชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯที่กำหนด
 2. กรณีข้าพเจ้ายกเลิก หรือถูกยกเลิกบริการ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง ตามที่ได้รับให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจที่ชำระล่วงหน้าในโครงการนี้คืน
 3. เครื่องโทรศัพท์รุ่นที่รองรับการใช้งานซิมการ์ดในเครือข่าย AIS เท่านั้น(SL) มีข้อจำกัดทางเทคนิคว่าต้องใช้กับซิมการ์ดหมายเลขที่ตกลงรับสิทธิ์เท่านั้น หากนำซิมการ์ดหมายเลขอื่น หรือมิใช่ซิม AIS มาร่วมใช้กับเครื่อง จะไม่สามารถใช้งานเครื่องโทรศัพท์ได้
-68%
Samsung A50s

เครื่องจะถูกล็อคหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน

Samsung Galaxy A50s (4/64GB)

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่


ราคาเพียง 2,890.-

ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,815.-

(จะนำไปเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนนาน 12 เดือน)

แพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX เริ่มต้น 649.-


หรือ ผ่อน 0% เพียงเดือนละ 770.50.-

(รวมค่าเครื่องและค่าบริการล่วงหน้าแล้ว) รายละเอียดเพิ่มเติม>

โปรโมชั่น AIS Hot Deal (เปิดเบอร์ใหม่)

Samsung Galaxy A50s (64GB)

ราคาเพียง 2,890.-

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA
พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้าตามที่กำหนด
โดยค่าบริการล่วงหน้าจะถูกนำไปเป็นส่วนลดรายเดือน นาน 12 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท)
ส่วนลด
(บาท)
ราคาสุทธิ
(รวม VAT)
ค่าแพ็กเกจ
ชำระล่วงหน้า
(รวม VAT)
สมัครแพ็กเกจ
4G Hot Deal MAXX
รวมชำระเงิน
รวม VAT
Samsung A50s 64GB 8,990.- 6,100.- 2,890.- 4,815.-

หักเป็นส่วนลดรายเดือน 375.-(นาน 12 เดือน)

649.- ขึ้นไป 7,705.-

ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามข้อตกลง ดังนี้

 1. ข้าพเจ้าตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อ กับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบของบริษัท ฯ แบบรายเดือน ตามแพ็กเกจค่าใช้บริการรายเดือนที่เลือกไว้ข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ และข้าพเจ้าตกลงชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯที่กำหนด
 2. กรณีข้าพเจ้ายกเลิก หรือถูกยกเลิกบริการ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง ตามที่ได้รับให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจที่ชำระล่วงหน้าในโครงการนี้คืน
 3. เครื่องโทรศัพท์รุ่นที่รองรับการใช้งานซิมการ์ดในเครือข่าย AIS เท่านั้น(SL) มีข้อจำกัดทางเทคนิคว่าต้องใช้กับซิมการ์ดหมายเลขที่ตกลงรับสิทธิ์เท่านั้น หากนำซิมการ์ดหมายเลขอื่น หรือมิใช่ซิม AIS มาร่วมใช้กับเครื่อง จะไม่สามารถใช้งานเครื่องโทรศัพท์ได้
 4. เครื่องโทรศัพท์ที่มีเงื่อนไขเครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ(CDM) ภายใต้กำหนดระยะเวลาตามข้อ 1
  • 4.1) ข้าพเจ้าต้องชำระค่าบริการตามแพ็กเกจที่เลือกไว้ภายในวันที่บริษัทฯกำหนด กรณีชำระค่าบริการล่าช้า บริษัทฯ จะส่งข้อความแจ้งเตือน และหากข้าพเจ้าผิดนัดชำระค่าบริการของหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ ในข้อตกลงรับสิทธิฉบับนี้ จนเป็นเหตุให้หมายเลขดังกล่าวถูกระงับการโทรออกและรับสายเข้าเครื่องโทรศัพท์จะล็อกและใช้ไม่ได้ในทันที
  • 4.2) กรณีพบว่าเครื่องโทรศัพท์มีการแก้ไขดัดแปลงซอฟต์แวร์ บริษัทฯ ถือว่าเป็นกระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้ เครื่องโทรศัพท์จะล็อก และใช้งานไม่ได้ในทันที หากภายหลังข้าพเจ้าประสงค์จะใช้เครื่องโทรศัพท์ต่อไป ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง ตามที่ได้รับให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ผู้ผลิตเครื่องโทรศัพท์สามารถดำเนินการอัพเดทซอฟแวร์ของเครื่องโทรศัพท์ ได้ตลอดระยะเวลาสัญญา
-58%

HUAWEI nova 5T

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่


ราคาเริ่มต้นเพียง 2,990.-

ชำระค่าบริการล่วงหน้าเริ่มต้น 4,280.-

(จะนำไปเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนนาน 12 เดือน)

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX 849.-


หรือ ผ่อน 0% เริ่มต้นเพียงเดือนละ 727.-

(รวมค่าเครื่องและค่าบริการล่วงหน้าแล้ว) รายละเอียดเพิ่มเติม>
HUAWEI nova 5T

โปรโมชั่น AIS Hot Deal (เปิดเบอร์ใหม่)

HUAWEI nova 5T

ราคาเริ่มต้นเพียง 2,990.-

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA
พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้าตามที่กำหนด
โดยค่าบริการล่วงหน้าจะถูกนำไปเป็นส่วนลดรายเดือน นาน 12 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท)
ส่วนลด
(บาท)
ราคาสุทธิ
(รวม VAT)
ค่าแพ็กเกจ
ชำระล่วงหน้า
(รวม VAT)
สมัครแพ็กเกจ
4G Hot Deal MAXX
รวมชำระเงิน
รวม VAT
HUAWEI nova 5T 9,990.- 7,000.- 2,990.- 4,280.-

หักเป็นส่วนลดรายเดือน 333.34.-(นาน 12 เดือน)

849.- ขึ้นไป 7,270.-
5,800.- 4,190.- 4,815.-

หักเป็นส่วนลดรายเดือน 375.-(นาน 12 เดือน)

649.- ขึ้นไป 9,005.-

ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามข้อตกลง ดังนี้

 1. ข้าพเจ้าตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อ กับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบของบริษัท ฯ แบบรายเดือน ตามแพ็กเกจค่าใช้บริการรายเดือนที่เลือกไว้ข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ และข้าพเจ้าตกลงชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯที่กำหนด
 2. กรณีข้าพเจ้ายกเลิก หรือถูกยกเลิกบริการ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง ตามที่ได้รับให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจที่ชำระล่วงหน้าในโครงการนี้คืน
 3. เครื่องโทรศัพท์รุ่นที่รองรับการใช้งานซิมการ์ดในเครือข่าย AIS เท่านั้น(SL) มีข้อจำกัดทางเทคนิคว่าต้องใช้กับซิมการ์ดหมายเลขที่ตกลงรับสิทธิ์เท่านั้น หากนำซิมการ์ดหมายเลขอื่น หรือมิใช่ซิม AIS มาร่วมใช้กับเครื่อง จะไม่สามารถใช้งานเครื่องโทรศัพท์ได้
-56%
OPPO Reno 2f

เครื่องจะถูกล็อคหากค้าชำระค่าบริการรายเดือน

OPPO Reno 2F

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่


ราคาเริ่มต้นเพียง 3,990.-

ชำระค่าบริการล่วงหน้าเริ่มต้น 4,280.-

(จะนำไปเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนนาน 12 เดือน)

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX 849.-


หรือ ผ่อน 0% เริ่มต้นเพียงเดือนละ 827.-

(รวมค่าเครื่องและค่าบริการล่วงหน้าแล้ว) รายละเอียดเพิ่มเติม>

โปรโมชั่น AIS Hot Deal (เปิดเบอร์ใหม่)

OPPO Reno 2F

ราคาเริ่มต้นเพียง 3,990.-

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA
พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้าตามที่กำหนด
โดยค่าบริการล่วงหน้าจะถูกนำไปเป็นส่วนลดรายเดือน นาน 12 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท)
ส่วนลด
(บาท)
ราคาสุทธิ
(รวม VAT)
ค่าแพ็กเกจ
ชำระล่วงหน้า
(รวม VAT)
สมัครแพ็กเกจ
4G Hot Deal MAXX
รวมชำระเงิน
รวม VAT
OPPO Reno 2F 10,990.- 7,000.- 3,990.- 4,280.-

หักเป็นส่วนลดรายเดือน 333.34.-(นาน 12 เดือน)

849.- ขึ้นไป 8,270.-
6,200.- 4,790.- 4,815.-

หักเป็นส่วนลดรายเดือน 375.-(นาน 12 เดือน)

649.- ขึ้นไป 9,605.-

ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามข้อตกลง ดังนี้

 1. ข้าพเจ้าตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อ กับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบของบริษัท ฯ แบบรายเดือน ตามแพ็กเกจค่าใช้บริการรายเดือนที่เลือกไว้ข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ และข้าพเจ้าตกลงชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯที่กำหนด
 2. กรณีข้าพเจ้ายกเลิก หรือถูกยกเลิกบริการ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง ตามที่ได้รับให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจที่ชำระล่วงหน้าในโครงการนี้คืน
 3. เครื่องโทรศัพท์รุ่นที่รองรับการใช้งานซิมการ์ดในเครือข่าย AIS เท่านั้น(SL) มีข้อจำกัดทางเทคนิคว่าต้องใช้กับซิมการ์ดหมายเลขที่ตกลงรับสิทธิ์เท่านั้น หากนำซิมการ์ดหมายเลขอื่น หรือมิใช่ซิม AIS มาร่วมใช้กับเครื่อง จะไม่สามารถใช้งานเครื่องโทรศัพท์ได้
 4. เครื่องโทรศัพท์ที่มีเงื่อนไขเครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ(CDM) ภายใต้กำหนดระยะเวลาตามข้อ 1
  • 4.1) ข้าพเจ้าต้องชำระค่าบริการตามแพ็กเกจที่เลือกไว้ภายในวันที่บริษัทฯกำหนด กรณีชำระค่าบริการล่าช้า บริษัทฯ จะส่งข้อความแจ้งเตือน และหากข้าพเจ้าผิดนัดชำระค่าบริการของหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ ในข้อตกลงรับสิทธิฉบับนี้ จนเป็นเหตุให้หมายเลขดังกล่าวถูกระงับการโทรออกและรับสายเข้าเครื่องโทรศัพท์จะล็อกและใช้ไม่ได้ในทันที
  • 4.2) กรณีพบว่าเครื่องโทรศัพท์มีการแก้ไขดัดแปลงซอฟต์แวร์ บริษัทฯ ถือว่าเป็นกระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้ เครื่องโทรศัพท์จะล็อก และใช้งานไม่ได้ในทันที หากภายหลังข้าพเจ้าประสงค์จะใช้เครื่องโทรศัพท์ต่อไป ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง ตามที่ได้รับให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ผู้ผลิตเครื่องโทรศัพท์สามารถดำเนินการอัพเดทซอฟแวร์ของเครื่องโทรศัพท์ ได้ตลอดระยะเวลาสัญญา
-58%

VIVO V17

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่


ราคาเพียง 4,990.-

ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,815.-

(จะนำไปเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนนาน 12 เดือน)

แพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX เริ่มต้น 649.-


หรือ ผ่อน 0% เพียงเดือนละ 980.50.-

(รวมค่าเครื่องและค่าบริการล่วงหน้าแล้ว) รายละเอียดเพิ่มเติม>
VIVO V17

โปรโมชั่น AIS Hot Deal (เปิดเบอร์ใหม่)

VIVO V17

ราคาเพียง 4,990.-

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA
พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้าตามที่กำหนด
โดยค่าบริการล่วงหน้าจะถูกนำไปเป็นส่วนลดรายเดือน นาน 12 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท)
ส่วนลด
(บาท)
ราคาสุทธิ
(รวม VAT)
ค่าแพ็กเกจ
ชำระล่วงหน้า
(รวม VAT)
สมัครแพ็กเกจ
4G Hot Deal MAXX
รวมชำระเงิน
รวม VAT
VIVO V17 11,999.- 7,009.- 4,990.- 4,815.-

หักเป็นส่วนลดรายเดือน 375.-(นาน 12 เดือน)

649.- ขึ้นไป 9,805.-

ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามข้อตกลง ดังนี้

 1. ข้าพเจ้าตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อ กับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบของบริษัท ฯ แบบรายเดือน ตามแพ็กเกจค่าใช้บริการรายเดือนที่เลือกไว้ข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ และข้าพเจ้าตกลงชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯที่กำหนด
 2. กรณีข้าพเจ้ายกเลิก หรือถูกยกเลิกบริการ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง ตามที่ได้รับให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจที่ชำระล่วงหน้าในโครงการนี้คืน
 3. เครื่องโทรศัพท์รุ่นที่รองรับการใช้งานซิมการ์ดในเครือข่าย AIS เท่านั้น(SL) มีข้อจำกัดทางเทคนิคว่าต้องใช้กับซิมการ์ดหมายเลขที่ตกลงรับสิทธิ์เท่านั้น หากนำซิมการ์ดหมายเลขอื่น หรือมิใช่ซิม AIS มาร่วมใช้กับเครื่อง จะไม่สามารถใช้งานเครื่องโทรศัพท์ได้
-63%
VIVO S1 Pro

VIVO S1 Pro

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่


ราคาเพียง 3,290.-

ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,815.-

(จะนำไปเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนนาน 12 เดือน)

แพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX เริ่มต้น 649.-


หรือ ผ่อน 0% เพียงเดือนละ 810.50.-

(รวมค่าเครื่องและค่าบริการล่วงหน้าแล้ว) รายละเอียดเพิ่มเติม>

โปรโมชั่น AIS Hot Deal (เปิดเบอร์ใหม่)

VIVO S1 Pro

ราคาเพียง 3,290.-

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA
พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้าตามที่กำหนด
โดยค่าบริการล่วงหน้าจะถูกนำไปเป็นส่วนลดรายเดือน นาน 12 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท)
ส่วนลด
(บาท)
ราคาสุทธิ
(รวม VAT)
ค่าแพ็กเกจ
ชำระล่วงหน้า
(รวม VAT)
สมัครแพ็กเกจ
4G Hot Deal MAXX
รวมชำระเงิน
รวม VAT
VIVO S1 Pro 8,999.- 5,709.- 3,290.- 4,815.-

หักเป็นส่วนลดรายเดือน 375.-(นาน 12 เดือน)

649.- ขึ้นไป 8,105.-

ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามข้อตกลง ดังนี้

 1. ข้าพเจ้าตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อ กับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบของบริษัท ฯ แบบรายเดือน ตามแพ็กเกจค่าใช้บริการรายเดือนที่เลือกไว้ข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ และข้าพเจ้าตกลงชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯที่กำหนด
 2. กรณีข้าพเจ้ายกเลิก หรือถูกยกเลิกบริการ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง ตามที่ได้รับให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจที่ชำระล่วงหน้าในโครงการนี้คืน
 3. เครื่องโทรศัพท์รุ่นที่รองรับการใช้งานซิมการ์ดในเครือข่าย AIS เท่านั้น(SL) มีข้อจำกัดทางเทคนิคว่าต้องใช้กับซิมการ์ดหมายเลขที่ตกลงรับสิทธิ์เท่านั้น หากนำซิมการ์ดหมายเลขอื่น หรือมิใช่ซิม AIS มาร่วมใช้กับเครื่อง จะไม่สามารถใช้งานเครื่องโทรศัพท์ได้
-63%
VIVO S1 Pro

VIVO S1 Pro

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่


ราคาเพียง 3,290.-

ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,815.-

(จะนำไปเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนนาน 12 เดือน)

แพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX เริ่มต้น 649.-


หรือ ผ่อน 0% เพียงเดือนละ 810.50.-

(รวมค่าเครื่องและค่าบริการล่วงหน้าแล้ว) รายละเอียดเพิ่มเติม>
-95%
VIVO Y11

ใช้ได้เฉพาะเครือข่ายเอไอเอส เครื่องจะถูกล็อคหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน

VIVO Y11

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่

ราคาเพียง 199.-

ราคาเครื่องเปล่า 3,999.-

ชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,210.-

(จะนำไปเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนนาน 12 เดือน)

แพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX เริ่มต้น 449.-

รายละเอียดเพิ่มเติม>

โปรโมชั่น AIS Hot Deal (เปิดเบอร์ใหม่)

VIVO S1 Pro

ราคาเพียง 3,290.-

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA
พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้าตามที่กำหนด
โดยค่าบริการล่วงหน้าจะถูกนำไปเป็นส่วนลดรายเดือน นาน 12 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท)
ส่วนลด
(บาท)
ราคาสุทธิ
(รวม VAT)
ค่าแพ็กเกจ
ชำระล่วงหน้า
(รวม VAT)
สมัครแพ็กเกจ
4G Hot Deal MAXX
รวมชำระเงิน
รวม VAT
VIVO S1 Pro 8,999.- 5,709.- 3,290.- 4,815.-

หักเป็นส่วนลดรายเดือน 375.-(นาน 12 เดือน)

649.- ขึ้นไป 8,105.-

ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามข้อตกลง ดังนี้

 1. ข้าพเจ้าตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อ กับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบของบริษัท ฯ แบบรายเดือน ตามแพ็กเกจค่าใช้บริการรายเดือนที่เลือกไว้ข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ และข้าพเจ้าตกลงชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯที่กำหนด
 2. กรณีข้าพเจ้ายกเลิก หรือถูกยกเลิกบริการ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง ตามที่ได้รับให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจที่ชำระล่วงหน้าในโครงการนี้คืน
 3. เครื่องโทรศัพท์รุ่นที่รองรับการใช้งานซิมการ์ดในเครือข่าย AIS เท่านั้น(SL) มีข้อจำกัดทางเทคนิคว่าต้องใช้กับซิมการ์ดหมายเลขที่ตกลงรับสิทธิ์เท่านั้น หากนำซิมการ์ดหมายเลขอื่น หรือมิใช่ซิม AIS มาร่วมใช้กับเครื่อง จะไม่สามารถใช้งานเครื่องโทรศัพท์ได้

โปรโมชั่น AIS Hot Deal (เปิดเบอร์ใหม่)

VIVO Y11

ราคาเพียง 199.-

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA
พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้าตามที่กำหนด
โดยค่าบริการล่วงหน้าจะถูกนำไปเป็นส่วนลดรายเดือน นาน 12 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป และเซ็นสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท)
ส่วนลด
(บาท)
ราคาสุทธิ
(รวม VAT)
ค่าแพ็กเกจ
ชำระล่วงหน้า
(รวม VAT)
สมัครแพ็กเกจ
4G Hot Deal MAXX
รวมชำระเงิน
รวม VAT
VIVO Y11 3,999.- 3,800.- 199.- 3,210.-

หักเป็นส่วนลดรายเดือน 250.-(นาน 12 เดือน)

449.- ขึ้นไป 3,409.-

ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามข้อตกลง ดังนี้

 1. ข้าพเจ้าตกลงใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เลือกซื้อ กับการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบของบริษัท ฯ แบบรายเดือน ตามแพ็กเกจค่าใช้บริการรายเดือนที่เลือกไว้ข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ หรือ นับระยะเวลาต่อเนื่องจากข้อตกลงใช้บริการฉบับอื่นที่ข้าพเจ้าได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ และข้าพเจ้าตกลงชำระค่าใช้บริการภายในวันที่บริษัทฯที่กำหนด
 2. กรณีข้าพเจ้ายกเลิก หรือถูกยกเลิกบริการ ขอย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิม ขอโอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดข้อตกลงนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวได้ทันที รวมทั้งตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง ตามที่ได้รับให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที และไม่ขอรับค่าแพ็กเกจที่ชำระล่วงหน้าในโครงการนี้คืน
 3. เครื่องโทรศัพท์รุ่นที่รองรับการใช้งานซิมการ์ดในเครือข่าย AIS เท่านั้น(SL) มีข้อจำกัดทางเทคนิคว่าต้องใช้กับซิมการ์ดหมายเลขที่ตกลงรับสิทธิ์เท่านั้น หากนำซิมการ์ดหมายเลขอื่น หรือมิใช่ซิม AIS มาร่วมใช้กับเครื่อง จะไม่สามารถใช้งานเครื่องโทรศัพท์ได้
 4. เครื่องโทรศัพท์ที่มีเงื่อนไขเครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ(CDM) ภายใต้กำหนดระยะเวลาตามข้อ 1
  • 4.1) ข้าพเจ้าต้องชำระค่าบริการตามแพ็กเกจที่เลือกไว้ภายในวันที่บริษัทฯกำหนด กรณีชำระค่าบริการล่าช้า บริษัทฯ จะส่งข้อความแจ้งเตือน และหากข้าพเจ้าผิดนัดชำระค่าบริการของหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ ในข้อตกลงรับสิทธิฉบับนี้ จนเป็นเหตุให้หมายเลขดังกล่าวถูกระงับการโทรออกและรับสายเข้าเครื่องโทรศัพท์จะล็อกและใช้ไม่ได้ในทันที
  • 4.2) กรณีพบว่าเครื่องโทรศัพท์มีการแก้ไขดัดแปลงซอฟต์แวร์ บริษัทฯ ถือว่าเป็นกระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้ เครื่องโทรศัพท์จะล็อก และใช้งานไม่ได้ในทันที หากภายหลังข้าพเจ้าประสงค์จะใช้เครื่องโทรศัพท์ต่อไป ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่อง ตามที่ได้รับให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ผู้ผลิตเครื่องโทรศัพท์สามารถดำเนินการอัพเดทซอฟแวร์ของเครื่องโทรศัพท์ ได้ตลอดระยะเวลาสัญญา
THE ONE SIM

เอไอเอส วัน-ทู-คอล! สมาร์ทโฟนสุดคุ้ม

เน็ตฟรีไม่จำกัด 1 ปี ความเร็ว 4Mbps (มูลค่า 1,800.-)

เมื่อซื้อผ่านทาง AIS Online store ส่งฟรีถึงบ้าน

-27%
VIVO V11i

VIVO V11i

ราคาเพียง 5,790.-

ราคาปกติ 7,999.-

เน็ตฟรีไม่จำกัด 1 ปี ความเร็ว 4Mbps
-18%
VIVO Y91

VIVO Y91

ราคาเพียง 4,490.-

ราคาปกติ 5,499.-

เน็ตฟรีไม่จำกัด 1 ปี ความเร็ว 4Mbps
-15%
OPPO F11 Pro

OPPO F11 Pro (64GB)

ราคาเพียง 7,190.-

ราคาปกติ 8,490.-

เน็ตฟรีไม่จำกัด 1 ปี ความเร็ว 4Mbps
-8%
OPPO F11 128

OPPO F11 (128GB)

ราคาเพียง 7,290.-

ราคาปกติ 7,990.-

เน็ตฟรีไม่จำกัด 1 ปี ความเร็ว 4Mbps
-11%
OPPO F11 Pro 128

OPPO F11 Pro (128GB)

ราคาเพียง 7,990.-

ราคาปกติ 8,990.-

เน็ตฟรีไม่จำกัด 1 ปี ความเร็ว 4Mbps
-14%
SAMSUNG A30

SAMSUNG Galaxy A30

ราคาเพียง 5,990.-

ราคาปกติ 6,990.-

เน็ตฟรีไม่จำกัด 1 ปี ความเร็ว 4Mbps
-19%
SAMSUNG A50

SAMSUNG Galaxy A50

ราคาเพียง 8,490.-

ราคาปกติ 10,490.-

เน็ตฟรีไม่จำกัด 1 ปี ความเร็ว 4Mbps
 1. โปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษจัดรายการส่งเสริมการขายแคมเปญ LOVE FEST ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2563 เวลา 13.00 น. – 29 ก.พ. 2563 เวลา 23.59 น.
 2. มอบโค้ดส่วนลด พิเศษ! สำหรับ ‘ลูกค้าใหม่’ ที่ไม่เคยทำรายการสั่งซื้อสินค้ามาก่อน และ/หรือ ไม่เคยทำรายการสั่งซื้อสินค้าในช่วงวันที่ 15 มี.ค. 2562 – 11 ก.พ. 2563 เท่านั้น
  • โค้ดส่วนลด ‘FIRST100’ -โค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท จำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์ เพื่อใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายแคมเปญ LOVE FEST บนเว็บไซต์ AIS Online Store โดยไม่มีราคาขั้นต่ำในการสั่งซื้อ (โค้ดส่วนลดนี้ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า) โดย 1 Account ได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
  • สมัครสมาชิกเพื่อเปิด Account ก่อนได้ที่ https://store.ais.co.th/th/customer/account/create

  โค้ดส่วนลดอื่น ๆ

  • โค้ดส่วนลด ‘AIS300’ – โค้ดส่วนลดมูลค่า 300 บาท จำกัดจำนวน 300 สิทธิ์ เพื่อใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายแคมเปญ LOVE FEST บนเว็บไซต์ AIS Online Store ที่มีราคาสินค้าขั้นต่ำ 6,500 บาทขึ้นไป โดย 1 Account สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • โค้ดส่วนลด ‘AIS200’ – โค้ดส่วนลดมูลค่า 200 บาท จำกัดจำนวน 300 สิทธิ์ เพื่อใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายแคมเปญ LOVE FEST บนเว็บไซต์ AIS Online Store ที่มีราคาสินค้าขั้นต่ำ 5,000 บาท โดย 1 Account สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • โค้ดส่วนลด ‘GG1100’ - โค้ดส่วนลดมูลค่า 1,100 บาท จำกัดจำนวน 300 สิทธิ์ เพื่อใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้า Google Chromecast จำนวน 2 ชิ้น พร้อมกันบนเว็บไซต์ AIS Online Store (Google Chromecast ราคาชิ้นละ 1,850 บาท) โดย 1 Account สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 3. ลูกค้า 1 Account สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น โดยสามารถระบุโค้ดส่วนลดลงในหน้าการชำระเงิน (Check out) เมื่อใช้โค้ดส่วนลดดังกล่าวแล้วจะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่าจะเต็มจำนวน หรือบางส่วน และไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นได้
 4. AIS Online Store ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ AIS Online Store
 5. กรณีมีผู้ใช้โค้ดส่วนลดครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว AIS Online Store จะแจ้งให้ทราบก่อนยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
 6. ในกรณีมีข้อพิพาท และข้อโต้แย้งใดๆ ให้ปฎิบัติตามคำวินิจฉัยของ AIS Online Store โดยให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สิ้นสุด
Promotion
(Main)
Internet
4G/3G
โทร บริการเสริม ระยะเวลา
ในเครือข่าย AIS เครือข่ายอื่น
HS Smart Pack NET UL 4Mbps ไม่จำกัด
(ความเร็วสูงสุด 4Mbps)
30 นาทีแรก 1 บาท
(ต่อไปวินาทีละ 1.4 สตางค์)
นาทีแรก 1 บาท
(ต่อไปวินาทีละ 1.4 สตางค์)
Video Call 1.5 บาท
SMS 2 บาท
MMS 3 บาท
Internet 1.5 บาท/MB
12 เดือน

เงื่อนไขการใช้งาน

 • ฟรีอินเทอร์เน็ตไม่อั้น ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เมื่อใช้งานซิมเติมเงินที่มาพร้อมกับเครื่อง ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์ในโครงการเท่านั้น
 • โทรในเครือข่าย AIS 30 นาทีแรก 1 บาท ต่อไปวินาทีละ 1.4 สตางค์
 • โทรเครือข่ายอื่น นาทีแรก 1 บาท ต่อไปวินาทีละ 1.4 สตางค์
 • Video Call ทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท
 • SMS ข้อความละ 2 บาท MMS ข้อความละ 3 บาท
 • กรณีไม่ได้ใช้งานซิมเติมเงินที่มาพร้อมเครื่องร่วมกับเครื่องโทรศัพท์ในโครงการ จะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ต เมกะไบท์ละ 1.50 บาท
 • ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รับสิทธิ์ นาน 12 เดือน
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการซื้อเครื่องในโครงการผ่านช่องทาง AIS Online Store เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้งาน

 • นำบัตรประชาชาชน พร้อมซิมเติมเงินที่แนบมาพร้อมเครื่อง ไปแสดงตนเพื่อเปิดใช้งานเลขหมายที่ร้าน AIS Shop / Telewiz / AIS Buddy ใกล้บ้านคุณ
 • นำซิมที่มาพร้อมเครื่องใส่ช่องซิม 1 ในตัวเครื่อง เพื่อใช้สิทธิ์ฟรี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ได้ไม่จำกัด นาน 1 ปี
 • กรุณารอรับข้อความ SMS ยืนยันก่อนการใช้งานสิทธิ์ดังกล่าว
4G HOT Deal MAXX

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX

 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล
 • สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย โทรออกได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกินคิดบริการตามจริงเป็นนาที และ ไม่รวม VDO Call
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล
 • แพ็กเกจ 1,149 - 2,049 บาท ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกินเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์

เงื่อนไขการใช้งาน NEXT G

 • ใช้งาน NEXT G ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps และ AIS Super WiFi 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต NEXT G 4G/ 3G ตามปริมาณที่กำหนด และสิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด
 • หากโทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ตามปริมาณที่กำหนด และใช้งาน AIS SUPER WiFi ได้ไม่จำกัด

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมรายการจากช่องดังระดับโลกได้ถึง 8 ช่อง ได้แก่
  AIS Play Family
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์เล่นเน็ตไม่จำกัดสำหรับใช้งาน AIS PLAY นาน 6 เดือน จะได้รับอัตโนมัติหลังจากเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยจะได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
4G HOT Deal XTRA

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA

 • แพ็กเกจ 499 – 899 บาท สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่องตามปริมาณที่กำหนด (รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล)
 • แพ็กเกจ 1,099 – 1,899 บาท ใช้งาน 4G ไม่จำกัดเล่นเน็ตต่อเนื่อง (รับสิทธิ์เดือน 1- 12) และ สามารถเล่นเน็ตตามปริมาณที่กำหนดได้ต่อเนื่อง (รับสิทธิ์เดือน 13 - 24)
 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 899 – 1,899 บ. สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 kbps. และสิทธิ์ใช้งาน 4G ได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps. (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • แพ็กเกจ 1,099 – 1,899 บาท ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกินเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi

เงื่อนไขการใช้งาน NEXT G

 • ใช้งาน NEXT G ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps และ AIS Super WiFi 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต NEXT G 4G/ 3G ตามปริมาณที่กำหนด และสิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด
 • หากโทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ตามปริมาณที่กำหนด และใช้งาน AIS SUPER WiFi ได้ไม่จำกัด

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมรายการจากช่องดังระดับโลกได้ถึง 8 ช่อง ได้แก่
  AIS Play Family
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์เล่นเน็ตไม่จำกัดสำหรับใช้งาน AIS PLAY นาน 6 เดือน จะได้รับอัตโนมัติหลังจากเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยจะได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

สินค้าราคาพิเศษอื่น ๆ

-29%
Google Chromecast

Google Chromecast ซื้อ 2 ชิ้น

ราคาเพียง 2,600.-

ราคาปกติ 3,700.-

เพียงใส่โค้ด GG1100


Delivery Sameday

SAME DAY

รับสินค้าได้เลยในวันเดียว

เฉพาะเขตกรุงเทพ ที่มียอดการสั่งซื้อสำเร็จก่อนเวลา 14.00 น. โดยมียอดชำระเงินตั้งแต่ 5,000.- ขึ้นไป

Free Delivery

Free Delivery

ส่งฟรีเมื่อช้อปครบ 500.- ขึ้นไป