51
       
  สกุลเงิน บาท เสียง
       
  ชนิดของเงิน  
       
  เหรียญ   1 บาท
    2  บาท
             10 บาท
               
  ธนบัตร 20 บาท
            50 บาท
          100 บาท
          500 บาท
         1000 บาท