51
         
    คำศัพท์ คำอ่าน เสียง
  อาหารเช้า อาหารเช้า อา-หาน-เช้า
  อาหารกลางวัน อาหารกลางวัน อา-หาน-กลาง-วัน
  อาหารเย็น อาหารเย็น อา-หาน-เย็น
  อาหารค่ำ อาหารค่ำ อา-หาน-ค่ำ
  ข้าว ข้าว ข้าว
  น้ำ น้ำ น้ำ
  น้าชา น้าชา น้า-ชา
  น้ำแข็ง น้ำแข็ง น้ำ-แข็ง
  กาแฟ กาแฟ กา-แฟ
  กาแฟเย็น กาแฟเย็น กา-แฟ-เย็น
  กาแฟร้อน กาแฟร้อน กา-แฟ-ร้อน
  นม นม นม
  ครีม ครีม ครีม
  น้ำผลไม้ น้ำผลไม้ น้ำ-ผน-ละ-ไม้
  เนื้อหมู เนื้อหมู เนื้อ-หมู
  ไก่ ไก่ ไก่
  ปลา ปลา ปลา
  เนื้อวัว เนื้อวัว เนื้อ-วัว
  ผัก ผัก ผัก
  ผลไม้  ผลไม้  ผน-ละ-ไม้ 
  อร่อย อร่อย อะ-หร่อย
  ไม่อร่อย ไม่อร่อย ไม่-อะ-หร่อย
  เผ็ด เผ็ด เผ็ด
  หวาน หวาน หวาน
  เปรี้ยว เปรี้ยว เปรี้ยว
  เค็ม เค็ม เค็ม
  ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยว ก๋วย-เตี๋ยว
  น้ำแกง น้ำแกง น้ำ-แกง
  ของหวาน ของหวาน ของ-หวาน
  ขนม ขนม ขะ-หนม
  ไอศครีม ไอศครีม ไอ-สะ-ครีม