ข้อควรรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าเพื่อใช้งาน Internet สำหรับเครื่อง Smart Phone

โทรศัพท์มือถือประเภท Smartphone หรือโทรศัพท์อัจฉริยะ เช่น iPhone, Android, Windows Mobile นั้น มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเพื่ออัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลา ช่วยให้คุณสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร ทำให้การทำงานและการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายของคุณ
ขั้นตอนการตั้งค่าเชื่อมต่อสำหรับ iPhone

1. การตั้งค่า APN: aisnodata
• หน้าเมนูหลักของมือถือ เลือก Setting
• เลือก General ที่เมนูด้านล่าง
• เลือก Network
• เลือก Cellular Data Network

• จากนั้น ในช่อง APN ให้ใส่ข้อมูล ดังนี้

• ถ้าต้องการให้ต่ออินเตอร์เน็ทได้อย่างสมบูรณ์ ในช่อง APN ให้ใส่คำว่า internet
• ถ้าต้องการปิดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท ในช่อง APN ให้ใส่คำว่า aisnodata

*หมายเหตุ สำหรับ Username กับ Password ไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆ2. การปิดการตั้งค่า Push Notification (ระบบนี้มีเฉพาะ version 3.0 ขึ้นไป)
• หน้าเมนูหลักของมือถือ เลือก Setting
• เข้าไปที่ Notifications เลือกเป็น OFF

• หลังจากนั้นกลับไปที่ Setting อีกครั้ง
• เข้าไปที่ Mail, Contacts, Calendars
• เข้าไปที่ Fetch New Data เลือก Push เป็น OFF
ขั้นตอนการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับ Android

1. เข้าไปที่เมนูหลักเลือก Setting
2. เลือก Wireless controls
3. เลือก Mobile networks

4. เลือก Access Point Names
5. จะเห็นเมนูย่อยเป็นสอง APNs ตามรูปด้านล่าง คือ
    a. AIS GPRS Internet ใช้ในการต่ออินเตอร์เน็ต
    b. AIS MMS ใช้ในการรับ-ส่ง MMS

6. ให้เลือกไปที่ AIS GPRS Internet และกดไปที่ Name
• ถ้าต้องการต่ออินเตอร์เน็ต ให้ใส่คำว่า AIS GPRS Internet
• ถ้าไม่ต้องการต่ออินเตอร์เน็ต ให้ใส่คำว่า aisnodata

ขั้นตอนการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับ Windows Mobile

1. เลือกเมนู Start และเลือก Settings
2. ที่ Tab ด้านล่าง เลือก Tab Connections แล้วเลือก Connections ตามรูป
3. กดที่เมนู Add a new modem connection

4. หลังจากขั้นตอนที่ 3 จะได้ดังรูปด้านล่าง ในช่องแรก (""Enter a name for the connection:"") ให้ใส่ชื่อ aisnodata และกด Next
5. หลังจากนั้น ในช่อง Access point name ให้ใส่คำว่า aisnodata
6. กด Next ต่อไป ไม่ต้องใส่ User name และ Password และกด Finish

7. เมื่อเสร็จขั้นตอนการสร้าง Connection aisnodata ให้เข้าไปที่ Settings อีกครั้ง
8. เลือกเมนู Manage existing connections คุณสามารถเลือกที่จะปิด-เปิดอินเตอร์เน็ตได้โดย
• ถ้าต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ต เลือก AIS GPRS Internet
• ถ้าไม่ต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ต เลือก aisnodata