Roaming คืออะไร

บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติจากโทรศัพท์มือถือของคุณได้เหมือนตอนที่คุณอยู่เมืองไทย ทำให้ใช้มือถือของคุณได้ทั่วโลก
เปิดบริการ Roaming ดียังไง

เพิ่มความสะดวกสบายให้คุณในการติดต่อสื่อสาร ไม่ต้องไปหาโทรศัพท์สาธารณะ หรือ ซื้อบัตรเพื่อโทรศัพท์ในต่างประเทศ
สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ไหม

ได้ค่ะ รับสัญญาณ EDGE/GPRS
สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลกเลยไหม

สามารถใช้ได้ในบางประเทศเท่านั้น กรุณาเช็คก่อนว่าประเทศที่ท่านจะเดินทางไปสามารถเปิดบริการ Roaming ได้หรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.ais.co.th/interservice/th
อัตราค่าบริการแพงมากไหม

ค่อนข้างสูง แต่ก็มีแพ๊กเกจหลายแพ๊กเกจออกมาเพื่อความประหยัด และ ตรงกับการใช้งานของลูกค้า
ถ้าต้องการใช้อินเตอร์เน็ตมีเป็นแพ็คเกจหรือไม่

มีค่ะ เป็น Data Roaming Package ใช้งาน EDGE/GPRS
แล้วมีแพ๊กเกจสำหรับคนที่ชอบส่ง SMS บ้างไหม

มีค่ะ SMS Roaming Packsage สามารถส่ง SMS จากทั่วทุกมุมโลก 300 บาท ใช้งานได้ 30 SMS มีอายุการใช้งาน 7 วันค่ะ
สามารถประชุมทางโทรศัพท์ได้หรือไม่

ได้ค่ะ สามาถใช้ได้เฉพาะ Nokia