บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ MNP
(Mobile Number Portability) คืออะไร

เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ไม่ติดข้อจำกัด ของการใช้งานหมายเลขเดิม โดยสามารถนำหมายเลขเดิมที่ใช้งานอยู่ โอนย้ายไปยังผู้ให้บริการ รายอื่นได้
ต้องการติดต่อโอนย้ายหมายเลขมายัง AIS ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ในช่วงเริ่มต้นของการให้บริการคงสิทธิเลขหมายฯ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป AIS ได้เปิดให้บริการโดยรับแจ้งความจำนงสำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการโอนย้ายหมายเลขมายัง AIS ไว้ก่อน จากนั้นเมื่อสามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว AIS จะติดต่อกลับเพื่อให้ ผู้ใช้บริการติดต่อขอโอนย้ายหมายเลขอีกครั้ง
สามารถแจ้งความจำนงในการโอนย้ายหมายเลขมายัง AIS ได้ที่ไหนบ้าง?

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ AIS Shop, Serenade Club, AIS Call center, ร้านเทเลวิซ และเทเลวิซเอ็กเพรสทั่วประเทศ
มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการหรือไม่?

ช่วงเริ่มต้น AIS จะไม่คิดค่าบริการในการให้บริการรับแจ้งความจำนง และเมื่อสามารถให้บริการ เต็มรูปแบบแล้ว ผู้ใช้บริการจะเสียค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายหมายเลขให้กับ บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด หมายเลขละไม่เกิน 29 บาท
ต้องการติดต่อโอนย้ายหมายเลขของ AIS ไปยังผู้ให้บริการ
รายอื่น ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้บริการต้องติดต่อที่จุดบริการของผู้ให้บริการที่ต้องการโอนย้ายหมายเลขไปใช้งาน