พบกับ คุณโจ จีรศักดิ์ และ คุณหนุ่ม อธิพันธุ์

จาก Photo Artist เจ้าของภาพถ่ายสุดฮิป #shotoniphone

ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆ และ Tips & Tricks เคล็ดลับพิเศษ

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพสไตล์ Street ผ่านโมเมนต์ดีๆ

กับหลากหลายสถานที่เก๋ๆ ที่เชียงใหม่ ด้วย iPhone ของคุณ

และให้คุณได้แชร์ภาพ ได้อย่างรวดเร็ว และเต็มประสิทธิภาพ บนเครือข่าย AIS NEXT G

พบกันที่ AIS Playground ที่เชียงใหม่

วันที่ 17 ส.ค. 62 เวลา 12.30 – 17.30 น.

ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ต้ังแต่ 6 ส.ค. 62 – 8 ส.ค. 62

จำนวน 30 คนแรก จำกัดสิทธิ์ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ได้รับ 1 สิทธิ์

แผนที่ AIS Playground

AIS Playground ณ ด้านหน้าหอสมุด ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

  • ลูกค้าเอไอเอส แบบรายเดือน จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และใช้ iPhone XS Max, iPhone XS และ iPhone XR และได้รับ SMS เชิญเข้าร่วมกิจกรรมจากเอไอเอส
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2562 - 8 สิงหาคม 2562 www.ais.co.th/aisinspiringday โดยเจ้าหน้าที่เอไอเอส จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง
  • ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ใช้บริการเอไอเอส ที่มีสถานะการใช้งานปกติ และยังคงสถานะเป็นลูกค้าเอไอเอส ในวันที่ร่วมกิจกรรม
  • สามารถมาร่วมกิจกรรมที่ AIS Playground ณ ด้านหน้าหอสมุด ในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 – 17.00 น.
  • ลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 - 8 สิงหาคม 2562 และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด 30 คนแรก จะได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
  • ประกาศรายชื่อผู้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ทาง www.ais.co.th/aisinspiringday และจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เอไอเอส เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง
  • กรณีไม่สามารถติดต่อลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ได้ ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้ให้แก่ลูกค้าที่ลงทะเบียนในอันดับถัดไป
  • พนักงานเอไอเอส ครอบครัว และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ใช้บริการโปรโมชันญาติพนักงานเอไอเอส ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้