ขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อรองรับการใช้งาน 4G

** กรุณาอัพเดท iOS เป็น Version ล่าสุด (iOS 9.2.1) ก่อน


วิธีการเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ LTE เป็น 4G

** อัพเดท iOS เป็น Version ล่าสุด (iOS 9.2.1) ก่อนการตั้งค่า

รุ่นที่รองรับ

iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6Plus, iPhone 6s, iPhone 6sPlus

รุ่นที่รองรับ

iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6Plus, iPhone 6s, iPhone 6sPlus

ขั้นตอนการตั้งค่า

เพื่อรองรับการใช้งาน 4G

** กรุณาอัพเดท iOS เป็น Version ล่าสุด (iOS 9.2.1) ก่อน


1

เลือก การตั้งค่า


2

เลือก เซลลูล่าร์


3

เลือก เสียงและข้อมูล


4

เครือข่ายทั้งหมดจะปรากฏขึ้น >> เลือก 4Gวิธีการเปลี่ยน

จากสัญลักษณ์ LTE เป็น 4G

** อัพเดท iOS เป็น Version ล่าสุด (iOS 9.2.1) ก่อนการตั้งค่า

1

เลือก การตั้งค่า


2

เลือก ทั่วไป


3

เลือก เกี่ยวกับ


4

Carrier Setting update จะปรากฎขึ้น >> เลือก Update >>
หน้าจอจะแสดงผลเป็น 4G