การตั้งค่ามือถือและอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้งาน 4G

Tip! เมื่อทำการตั้งค่ามือถือแล้ว แนะนำให้ปิดและเปิดเครื่องใหม่
เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G ได้ทันที