ขั้นตอนการ อัพเกรด Aircard

1. เปิดโปรแกรม Aircard Connection ทิ้งไว้ โดยตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตลอด
ห้ามตั้งแบบ Standby mode หรือ Hibernate mode

2. เปิดเครื่องรอไว้จนสัญญาณโทรศัพท์หายไป

3. ให้ถอด Aircard ออกจากคอมพิวเตอร์ และเสียบกลับเข้าไปใหม่ รอสัญญาณขึ้น ซึ่งชื่อ Network จะเปลี่ยนไป
จากเดิม “TH GSM” เป็น “ TH03” หรือ “ AIS ” แล้วแต่ SIM รองรับ และ Software version ของโปรแกรม Aircard Connection


วิธีการตั้งค่าใช้งาน Internet บนเครือข่าย 3G 2100

1. เปิดโปรแกรม AIS Aircard Connection

2. เลือกที่ Tools > Options

3. เลือกที่ Profile Management

4. เลือก New เพื่อสร้าง โปรไฟล์เชื่อมต่อใหม่

5. ตั้งค่าการใช้งาน

  Profiles Name ตั้งชื่อโปรไฟล์ AIS 3G
  APN เลือกเป็น Static ใส่ค่าในช่อง APN เป็น internet

    เสร็จแล้วทำกด Save เพื่อบันทึกค่า

6.การใช้งาน เลือกเป็น Manual mode และเลือกโปรไฟล์ที่สร้างใหม่ หลังจากนั้นกด Connect เพื่อเริ่มใช้งาน

กรณีต้องการเลือกเครือข่ายการใช้งานด้วยตนเองสำหรับ AIS Aircard

1. เปิดโปรแกรม Aircard Connection

2. เข้าเมนู Tools > Options

3. เลือกที่ Network

4. เลือกที่ Registration mode > Manual search and register > Refresh และรอให้หา Network

5. เลือกที่ Registration Mode > Manual search and register > Refresh รอจนขึ้นรายการ Network มาให้

6. เลือกที่ TH03 (3G) หรือ AIS (3G) แล้วกด Register จะเข้าสู่ New AIS 3G พร้อมใช้งาน

@ 2012 ADVANCED INFO SERVICE PLC. All rights reserved.