แพ็กเกจ iPhone
iphone-banner
รายละเอียด

ค่าบริการรายเดือน

170 บาท/เดือน
(ใช้งานฟรี รอบบิลที่ 19-24)

โทรฟรี

100 นาที

SMS

100 ข้อความ

MMS

20 ข้อความ

Internet

500 MB

AIS Wifi

ไม่จำกัด

ค่าบริการรายเดือน

370 บาท/เดือน
(ใช้งานฟรี รอบบิลที่ 21-24)

โทรฟรี

200 นาที

SMS

250 ข้อความ

MMS

30 ข้อความ

Internet

ไม่จำกัด* ใช้ความเร็วเน็ตสูงสุดได้จำนวน 1.5 GB

AIS Wifi

ไม่จำกัด

ค่าบริการรายเดือน

470 บาท/เดือน
(ใช้งานฟรี รอบบิลที่ 21-24)

โทรฟรี

300 นาที

SMS

250 ข้อความ

MMS

30 ข้อความ

Internet

ไม่จำกัด* ใช้ความเร็วเน็ตสูงสุดได้จำนวน 2 GB

AIS Wifi

ไม่จำกัด

ค่าบริการรายเดือน

670 บาท/เดือน
(ใช้งานฟรี รอบบิลที่ 21-24)

โทรฟรี

500 นาที

SMS

300 ข้อความ

MMS

50 ข้อความ

Internet

ไม่จำกัด* ใช้ความเร็วเน็ตสูงสุดได้จำนวน 3 GB

AIS Wifi

ไม่จำกัด
โทรศัพท์ที่รองรับ
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 4s
 • iPhone 5s
 • iPhone 5c
 • iPhone 4s
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันที่ใช้ iPhone 5s iPhone5c และ iPhone 4s จากเอไอเอสเท่านั้น
 • หลังจากการใช้งาน Internet ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ M370 สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 64 Kbps และแพ็กเกจ XL670 สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 256 Kbps.
 • อัตราค่าบริการส่วนเกิน Internet 1.5 บ/MB, โทรนาทีละ 1.50 บ. ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.
 • SMS ข้อความละ 3 บ. MMS ข้อความละ 4 บ.
 • สามารถใช้งานได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น ไม่สามารถยกยอดไปใช้ในรอบบิลถัดไป
 • ใช้งานได้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น (ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming)
 • ค่าบริการรายเดือนที่กำหนดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จะต้องใช้แพ็กเกจนานติดต่อกันมากกว่า 3 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัครใช้ จึงจะสามารถเปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจอื่นได้
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจหรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ซื้อเครื่องใหม่และสมัครรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง
 • ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการสมัคร หรือเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ จะมีค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเกจ 30 บาท โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้ทุกแพ็กเกจสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งในรอบบิลเดียวกัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า