โปรโมชั่นหลัก
ใหม่ โปรโทรทุกค่าย
โปรโมชั่น SMS MMS Internet
/นาที /MB

ค่าโทรนาทีละ 25 สต.นาทีแรก 1 บาท. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
รับทันที! โทรฟรี!+เน็ตฟรี!
 • อินเตอร์เน็ตฟรี!ไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps.ปริมาณ 100 MB (หลังจากนั้นใช้อินเตอร์เน็ตไม่จำกัดที่ความเร็ว 128 kbps.) ภายใน 48 ชม. หลังจากเปลี่ยนโปรโมชั่น
 • โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส (ยกเว้นช่วง 18.00-22.00 น. และเครือข่ายอื่น นาทีละ 99 สต.)ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันถัดจากวันที่เปลี่ยนโปรโมชั่น หลังจากนั้นคิดอัตราค่าโทรตามปกติ
โทรครบ 12 บ./วัน ได้โทรฟรี! ในเครือข่ายถึงเที่ยงคืนของวันนั้น (โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 25 สต. นาทีแรก 1 บ.)
ทุกการใช้งานโทรออก/SMS/MMS/internet/ซื้อแพ็คเกจ สะสมครบทุก 100 บาท รับโบนัสโทรฟรี 20% ใช้งานได้ 7 วัน ในเดือนถัดไป (ระยะเวลารับสิทธิ์ 4 เดือน)
3 บาท 6 บาท 1 บาท 1.50 บาท
 
โปรโมชั่น วิวิ
โปรโมชั่น อัตราค่าโทร (ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.)
โปร วิวิ 1/1 โทรวินาทีละ 1.6 สต.
โปร วิวิ 30/1 โทร 30 วินาทีแรก 40 สต. จากนั้น 1.6 สต./วินาที
โปร วิวิ 60/1 โทร 60 วินาทีแรก 70 สต. จากนั้น 1.6 สต./วินาที
โปร วิวิ 6/6 โทร 9 สต./ 6 วินาที
โปร วิวิ 30/6 โทร 30 วินาทีแรก 40 สต. จากนั้น 9 สต./ 6 วินาที
โปร วิวิ 60/6 โทร 60 วินาทีแรก 70 สต. จากนั้น 9 สต./ 6 วินาที

 

โปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์

โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์
รายสัปดาห์
บุฟเฟ่ต์
20 ชั่วโมง
บุฟเฟ่ต์
กลางวัน
บุฟเฟ่ต์
กลางคืน

ค่าบริการ

55
บาท/สัปดาห์

69
บาท/สัปดาห์

199
บาท/เดือน

159
บาท/เดือน

โทรทุกเครือข่าย

นาทีละ 60 สตางค์ นาทีแรก 2 บาท

พิเศษ เวลาโทรฟรีเบอร์ AIS

05.00 - 17.00 น.

22.00 - 18.00 น.

05.00 -17.00 น.

22.00 - 10.00 น.

SMS

3 บาท

MMS

6 บาท

Internet

1.50 บาท/เมกกะไบท์

ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น

10 บาท

30 บาท

 
 
โปรโมชั่น โทรทุกเครือข่าย
โปรโมชั่น โทรสะใจใหม่ โทรถูกเวลา 12 ชม. 30 กำลังดี
อัตราค่าโทร (3 นาทีแรก)
2 บาท
(นาทีแรก)
1 บาท
นาทีละ 99 สตางค์
โทรนาทีถัดไป 75 สตางค์ 25 สตางค์ -
โทรในช่วงเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง 05.00 น.- 17.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรนอกช่วงเวลา 1.25 บาท
ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น 30 บาท
SMS 3 บาท
MMS 6 บาท 4  บาท
Internet 1.50 บาท/เมกกะไบท์
 
โปรโมชั่น โทรสุดคุ้ม ในกลุ่มราคาพิเศษ
โปรโมชั่น โทรคุ้ม โทรยกแก๊งค์
โทรทุกเครือข่าย
ตลอด 24 ชั่วโมง
1.25 บาท 1 บาท
พิเศษ! โทรเบอร์ AIS 3 บาท
(โทรได้ 10 นาที)
1 บาท (นาทีแรก)
(โทรระหว่างหมายเลขที่ใช้โปรโมชั่นนี้)
โทรนาทีถัดไป 1 บาท 25สตางค์
(โทรระหว่างหมายเลขที่ใช้โปรโมชั่นนี้)
โทรเบอร์ AIS
หมายเลขอื่น
- 1 บาท
(นาทีแรก 2 บาท)
ค่าบริการรายเดือน - 19 บาท
ค่า เปลี่ยนโปรโมชั่น 30 บาท 10 บาท
SMS 3 บาท 3 บาท
MMS 6 บาท 4 บาท
Internet 1.50 บาท/เมกกะไบท์
 
โปรโมชั่น วัน-ทู-คอล! แกรมมี่ มิวสิค gmm_musicsim_logo.png
ค่าบริการ
รายสัปดาห์
สิทธิพิเศษ อัตราค่าโทร SMS MMS Internet
29 บาท
 • ฟรี! ค่าบริการรายเดือนเพลงรอสาย
  Calling Melody *789
 • ฟรี! ค่าบริการรายเดือนโหลด Calling Melody ,Ring Tone, Full Song และ MV *123
 • โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง
 • พิเศษ! โทรฟรีเบอร์ AIS 23.00-17.00 น. ครั้งละ 1 บาท
3 บาท 6 บาท 1.50 บาท/
เมกกะไบท์

 

 
โปรโมชั่น โทรและอินเตอร์เน็ท
โปรโมชั่น freedom_unlimited_logo.png โปร MIX
ค่าบริการ
รายสัปดาห์
99 บาท 20 บาท
โทรทุกเครือข่าย
ตลอด 24 ชั่วโมง
75 สตางค์ 99 สตางค์
พิเศษ! โทรเบอร์ AIS ไม่จำกัด
(ช่วงเวลา 22.00-17.00 น.)
Internet ไม่จำกัด
(ที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
25 MB
ส่วนที่เกินคิดค่าบริการ
1.50 บาท/ เมกะไบท์
SMS/ MMS 75 สตางค์ 99 สตางค์
AIS WiFi ไม่จำกัด -
ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น - 10 บาท

 

อัตราการเติมเงิน
เงื่อนไขโปรโมชั่น

 

เงื่อนไขโปร 3 คุ้ม
 1. เปิดเบอร์รับทันที! อินเตอร์เน็ตฟรีไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ปริมาณ 100 MB (หลังจากนั้นใช้อินเตอร์เน็ตไม่จำกัดที่ความเร็ว 128 kbps.) ภายใน 48 ชม. หลังจากเปลี่ยนโปรโมชั่น
 2. เปิดเบอร์รับทันที! โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส ยกเว้นช่วงเวลา 18.00-22.00 น. หากโทรช่วงเวลาดังกล่าว และโทรเครือข่ายอื่น นาทีละ 99 สต. ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันถัดจากวันที่เปลี่ยนโปรโมชั่น (สิทธิ์โทรฟรี! ที่ได้รับ ไม่จำกัดชั่วโมงการโทร)
  ตัวอย่างการรับสิทธิ์เช่น act วันที่ 10 สค ใช้ได้ถึงเที่ยงคืน วันที่ 11 สค.
 3. ทุกการใช้งาน (โทรออก/ส่ง SMS/ส่ง MMS/ใช้งานอินเตอร์เน็ต/ซื้อแพ็คเกจ) ครบทุก 100 บาท รับโบนัสโทรฟรี 20% ทุกวันที่ 5 ในเดือนถัดไป ใช้งานได้ 7 วัน  (ระยะเวลารับสิทธิ์ 4 เดือน)
  ตัวอย่างการรับสิทธิ์
  โทร 0-99 บาท ไม่ได้รับโบนัส
  โทร 100-199 บาท ได้รับโบนัส 20 บาท
  โทร 200-299 บาท ได้รับโบนัส 40 บาท
 4. การสะสมยอดการใช้งานครบทุก 100 บาท/เดือน ระบบจะนับตามรอบปฏิทิน (Calendar Month)
 5. พิเศษ! เมื่อเปิดเบอร์จะได้รับสิทธิ์โบนัสโทรฟรี 20% ใช้งานได้ 7 วัน ในเดือนถัดไป โดยไม่ต้องสะสมการใช้งานให้ครบทุก 200 บ. ในเดือนแรก
  ตัวอย่างการรับสิทธิ์
  โทร 0-99 บาท ไม่ได้รับโบนัส
  โทร 100-199 บาท ได้รับโบนัส 20 บาท
  โทร 200-299 บาท ได้รับโบนัส 40 บาท
 6. เมื่อลูกค้าโทรครบ 12 บ. ภายในวันเดียวกัน จะได้รับสิทธิ์โทรฟรี! สำหรับโทรไปยังหมายเลขในเครือข่าย AIS/AWN ในการ    โทรครั้งถัดไป (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโทร) จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันนั้น โดยระบบจะเริ่มนับสะสมการโทรตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป
 7. ระบบจะนับการโทรสะสมครบ 12 บ. จากการเติมเงินของลูกค้าใน Balance (Pocket 1st)เท่านั้น ( ไม่นับการโทรจากการใช้โบนัสโทรฟรี! Pocket 2nd)
 8. ระบบนับการโทรสะสมครบ 12 บ. รวม VAT แล้ว
 9. การโทรสะสมครบ 12 บาท จะไม่รวมการโทร IDD ,IR และ Special Number (เช่น โหลด Content ต่างๆ,ดูดวง ,เช็คข่าวสารต่างๆ เป้นต้น) ยกเว้น โทรเบอร์ Call Center หน่วยงานต่างๆจะนับสะสมรวมด้วย
 10. กรณีลูกค้าได้รับสิทธิ์โทรฟรี! หากมีการเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นออกระหว่างวัน สิทธิ์โทรฟรี!ดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันนั้น
 11. สิทธิ์โทรฟรี! ที่ได้รับ ไม่จำกัดชั่วโมงการโทร
 12. สิทธิ์โทรฟรี! กรณีมีการโทรเกินเที่ยงคืน เช่น โทรตั้งแต่ 23.50 น. ถึง 01.00 น. ลูกค้าจะเสียค่าบริการ ส่วนที่เกินเที่ยงคืน ตามอัตราค่าโทรของโปรโมชั่น
 13. กรณีที่ลูกค้ายังอยู่ในระยะเวลารับสิทธิ์(โทรฟรี ในเครือข่าย 4 ทุ่ม-6 โมงเย็น นาน 2 วัน) หากลูกค้ามีการเปลี่ยนโปรโมชั่น การคิดค่าบริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปร 3 คุ้ม ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันถัดไป 
  เช่น ลูกค้าเริ่มเปลี่ยนโปร-เที่ยงคืนของวันถัดไป = จะได้โทรฟรีในเครือข่าย ช่วงเวลา 4 ทุ่ม-6 โมงเย็น หากนอก ช่วงเวลา และเครือข่ายอื่น คิดค่าโทร นาทีละ 99 สต.
  หลังเที่ยงคืนของวันถัดไป = คิดค่าโทรตามโปรโมชั่นใหม่ที่เปลี่ยน
 14. เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนโปร 50 บ. (รวม VAT 7%)

โปรโมชั่นบุฟเฟต์ 20 ชั่วโมง และบุฟเฟต์รายสัปดาห์

 • ในกรณีที่ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายสัปดาห์ (ค่าบริการจะหักทุก 7 วัน นับจากวันที่สมัคร) จะคิดค่าโทรในอัตรานาทีละ 1.50 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ลูกค้าสามารถโทรฟรีในเครือข่าย AIS ในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกินคิดค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท
 • เศษของนาที  คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง

โปรโมชั่นบุฟเฟต์กลางวัน และ บุฟเฟต์กลางคืน

 • กรณีที่ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายเดือน จะคิดค่าบริการในอัตรานาทีละ 1 บาท นาทีแรก 2 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ลูกค้าสามารถโทรฟรีในเครือข่าย AIS ในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกินคิดค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท

โปรโมชั่นโทรยกแก๊งค์

 • กรณีที่ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายเดือน จะคิดค่าบริการในอัตรานาทีละ 1 บาท นาทีแรก 2 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถตรวจสอบหมายเลขที่ใช้โปรโมชั่นนี้ โดยกด *550*หมายเลขปลายทาง#

โปรโมชั่นวันทูคอล! แกรมมี่ มิวสิค

 • ค่าบริการรายสัปดาห์จะถูกหักทุก 7 วัน จากวันที่สมัคร
 • อัตราค่าโทรใน AIS ครั้งละ 1 บาท (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที) ส่วนเกินคิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1 บาท
 • ฟรี! รายเดือนเพลงรอสาย Calling Melody *789 (ปกติ 35 บาท/เดือน)
 • ฟรี! รายเดือนโหลดเพลงรอสาย ริงโทน เต็มเพลง เอ็มวีผ่าน*123 (ปกติ 40 บาท/เดือน)
 • ค่าทำรายการ *123 คิดนาทีละ 5 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • ค่าเปลี่ยนโปร ครั้งละ 10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

โปรโมชั่นฟรีดอมอัลลิมิเต็ด

 • ค่าบริการรายสัปดาห์จะถูกหักทุก 7 วัน จากวันที่สมัคร
 • กรณีหักค่าบริการรายสัปดาห์ไม่ได้ ค่าโทรจะปรับเป็น นาทีละ 99 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ค่า Internet จะคิดตามการใช้งานจริง คือ 0.99 บ./MB (ที่ Internet ความเร็ว 384 Kbps)
 • ใช้งาน AIS Wi-Fi ไม่จำกัด โดยกด *388 เพื่อรับ username และ password แต่หากลูกค้าตัดเงินค่าบริการไม่ได้ ต้องกดรับ Username และ Password ใหม่
 • สามารถซื้อแพ็กเกจ 3G Data Recurring Bundle AIS Wifi หรือซื้อ 3BB Wifi ได้ (เพื่อเพิ่ม Speed) แต่ไม่สามารถซื้อ AIS Wifi Limited ได้
 • อัตราค่าบริการรายเดือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่อัตราค่าโทรและบริการเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

เงื่อนไขเพิ่มเติมทุกโปรโมชั่น

 • อัตราค่าบริการ ค่าโทร ต่อนาที , SMS ต่อข้อความ , MMS ต่อข้อความ
 • ค่าบริการรายเดือน รายสัปดาห์ ค่าโทร และค่าบริการเสริม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กรณีไม่มีการใช้งานใด ๆ (ไม่โทรออก-รับสาย ใช้งาน Internet รับ-ส่ง SMS ไม่มีการเติมเงิน ฯลฯ) นานติดต่อกัน 90 วันและไม่มีจำนวนวันใช้งานคงเหลือ หมายเลขจะสิ้นสุดการให้บริการโดยอัตโนมัติ
 • เศษของนาที  คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง
โปรโมชั่น
มีโปรโมชั่นหลากหลายให้คุณเลือก ไม่ว่าโทรหรือเล่นเน็ต ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสำหรับคุณ
โปรโมชั่นหลัก
ใหม่ โปรโทรทุกค่าย
โปรโมชั่น SMS MMS Internet
/นาที /MB

ค่าโทรนาทีละ 25 สต.นาทีแรก 1 บาท. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
รับทันที! โทรฟรี!+เน็ตฟรี!
 • อินเตอร์เน็ตฟรี!ไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps.ปริมาณ 100 MB (หลังจากนั้นใช้อินเตอร์เน็ตไม่จำกัดที่ความเร็ว 128 kbps.) ภายใน 48 ชม. หลังจากเปลี่ยนโปรโมชั่น
 • โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส (ยกเว้นช่วง 18.00-22.00 น. และเครือข่ายอื่น นาทีละ 99 สต.)ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันถัดจากวันที่เปลี่ยนโปรโมชั่น หลังจากนั้นคิดอัตราค่าโทรตามปกติ
โทรครบ 12 บ./วัน ได้โทรฟรี! ในเครือข่ายถึงเที่ยงคืนของวันนั้น (โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 25 สต. นาทีแรก 1 บ.)
ทุกการใช้งานโทรออก/SMS/MMS/internet/ซื้อแพ็คเกจ สะสมครบทุก 100 บาท รับโบนัสโทรฟรี 20% ใช้งานได้ 7 วัน ในเดือนถัดไป (ระยะเวลารับสิทธิ์ 4 เดือน)
3 บาท 6 บาท 1 บาท 1.50 บาท
 
โปรโมชั่น วิวิ
โปรโมชั่น อัตราค่าโทร (ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.)
โปร วิวิ 1/1 โทรวินาทีละ 1.6 สต.
โปร วิวิ 30/1 โทร 30 วินาทีแรก 40 สต. จากนั้น 1.6 สต./วินาที
โปร วิวิ 60/1 โทร 60 วินาทีแรก 70 สต. จากนั้น 1.6 สต./วินาที
โปร วิวิ 6/6 โทร 9 สต./ 6 วินาที
โปร วิวิ 30/6 โทร 30 วินาทีแรก 40 สต. จากนั้น 9 สต./ 6 วินาที
โปร วิวิ 60/6 โทร 60 วินาทีแรก 70 สต. จากนั้น 9 สต./ 6 วินาที

 

โปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์

โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์
รายสัปดาห์
บุฟเฟ่ต์
20 ชั่วโมง
บุฟเฟ่ต์
กลางวัน
บุฟเฟ่ต์
กลางคืน

ค่าบริการ

55
บาท/สัปดาห์

69
บาท/สัปดาห์

199
บาท/เดือน

159
บาท/เดือน

โทรทุกเครือข่าย

นาทีละ 60 สตางค์ นาทีแรก 2 บาท

พิเศษ เวลาโทรฟรีเบอร์ AIS

05.00 - 17.00 น.

22.00 - 18.00 น.

05.00 -17.00 น.

22.00 - 10.00 น.

SMS

3 บาท

MMS

6 บาท

Internet

1.50 บาท/เมกกะไบท์

ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น

10 บาท

30 บาท

 
 
โปรโมชั่น โทรทุกเครือข่าย
โปรโมชั่น โทรสะใจใหม่ โทรถูกเวลา 12 ชม. 30 กำลังดี
อัตราค่าโทร (3 นาทีแรก)
2 บาท
(นาทีแรก)
1 บาท
นาทีละ 99 สตางค์
โทรนาทีถัดไป 75 สตางค์ 25 สตางค์ -
โทรในช่วงเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง 05.00 น.- 17.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรนอกช่วงเวลา 1.25 บาท
ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น 30 บาท
SMS 3 บาท
MMS 6 บาท 4  บาท
Internet 1.50 บาท/เมกกะไบท์
 
โปรโมชั่น โทรสุดคุ้ม ในกลุ่มราคาพิเศษ
โปรโมชั่น โทรคุ้ม โทรยกแก๊งค์
โทรทุกเครือข่าย
ตลอด 24 ชั่วโมง
1.25 บาท 1 บาท
พิเศษ! โทรเบอร์ AIS 3 บาท
(โทรได้ 10 นาที)
1 บาท (นาทีแรก)
(โทรระหว่างหมายเลขที่ใช้โปรโมชั่นนี้)
โทรนาทีถัดไป 1 บาท 25สตางค์
(โทรระหว่างหมายเลขที่ใช้โปรโมชั่นนี้)
โทรเบอร์ AIS
หมายเลขอื่น
- 1 บาท
(นาทีแรก 2 บาท)
ค่าบริการรายเดือน - 19 บาท
ค่า เปลี่ยนโปรโมชั่น 30 บาท 10 บาท
SMS 3 บาท 3 บาท
MMS 6 บาท 4 บาท
Internet 1.50 บาท/เมกกะไบท์
 
โปรโมชั่น วัน-ทู-คอล! แกรมมี่ มิวสิค gmm_musicsim_logo.png
ค่าบริการ
รายสัปดาห์
สิทธิพิเศษ อัตราค่าโทร SMS MMS Internet
29 บาท
 • ฟรี! ค่าบริการรายเดือนเพลงรอสาย
  Calling Melody *789
 • ฟรี! ค่าบริการรายเดือนโหลด Calling Melody ,Ring Tone, Full Song และ MV *123
 • โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง
 • พิเศษ! โทรฟรีเบอร์ AIS 23.00-17.00 น. ครั้งละ 1 บาท
3 บาท 6 บาท 1.50 บาท/
เมกกะไบท์

 

 
โปรโมชั่น โทรและอินเตอร์เน็ท
โปรโมชั่น freedom_unlimited_logo.png โปร MIX
ค่าบริการ
รายสัปดาห์
99 บาท 20 บาท
โทรทุกเครือข่าย
ตลอด 24 ชั่วโมง
75 สตางค์ 99 สตางค์
พิเศษ! โทรเบอร์ AIS ไม่จำกัด
(ช่วงเวลา 22.00-17.00 น.)
Internet ไม่จำกัด
(ที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
25 MB
ส่วนที่เกินคิดค่าบริการ
1.50 บาท/ เมกะไบท์
SMS/ MMS 75 สตางค์ 99 สตางค์
AIS WiFi ไม่จำกัด -
ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น - 10 บาท

 

อัตราการเติมเงิน
เงื่อนไขโปรโมชั่น

 

เงื่อนไขโปร 3 คุ้ม
 1. เปิดเบอร์รับทันที! อินเตอร์เน็ตฟรีไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ปริมาณ 100 MB (หลังจากนั้นใช้อินเตอร์เน็ตไม่จำกัดที่ความเร็ว 128 kbps.) ภายใน 48 ชม. หลังจากเปลี่ยนโปรโมชั่น
 2. เปิดเบอร์รับทันที! โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส ยกเว้นช่วงเวลา 18.00-22.00 น. หากโทรช่วงเวลาดังกล่าว และโทรเครือข่ายอื่น นาทีละ 99 สต. ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันถัดจากวันที่เปลี่ยนโปรโมชั่น (สิทธิ์โทรฟรี! ที่ได้รับ ไม่จำกัดชั่วโมงการโทร)
  ตัวอย่างการรับสิทธิ์เช่น act วันที่ 10 สค ใช้ได้ถึงเที่ยงคืน วันที่ 11 สค.
 3. ทุกการใช้งาน (โทรออก/ส่ง SMS/ส่ง MMS/ใช้งานอินเตอร์เน็ต/ซื้อแพ็คเกจ) ครบทุก 100 บาท รับโบนัสโทรฟรี 20% ทุกวันที่ 5 ในเดือนถัดไป ใช้งานได้ 7 วัน  (ระยะเวลารับสิทธิ์ 4 เดือน)
  ตัวอย่างการรับสิทธิ์
  โทร 0-99 บาท ไม่ได้รับโบนัส
  โทร 100-199 บาท ได้รับโบนัส 20 บาท
  โทร 200-299 บาท ได้รับโบนัส 40 บาท
 4. การสะสมยอดการใช้งานครบทุก 100 บาท/เดือน ระบบจะนับตามรอบปฏิทิน (Calendar Month)
 5. พิเศษ! เมื่อเปิดเบอร์จะได้รับสิทธิ์โบนัสโทรฟรี 20% ใช้งานได้ 7 วัน ในเดือนถัดไป โดยไม่ต้องสะสมการใช้งานให้ครบทุก 200 บ. ในเดือนแรก
  ตัวอย่างการรับสิทธิ์
  โทร 0-99 บาท ไม่ได้รับโบนัส
  โทร 100-199 บาท ได้รับโบนัส 20 บาท
  โทร 200-299 บาท ได้รับโบนัส 40 บาท
 6. เมื่อลูกค้าโทรครบ 12 บ. ภายในวันเดียวกัน จะได้รับสิทธิ์โทรฟรี! สำหรับโทรไปยังหมายเลขในเครือข่าย AIS/AWN ในการ    โทรครั้งถัดไป (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโทร) จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันนั้น โดยระบบจะเริ่มนับสะสมการโทรตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป
 7. ระบบจะนับการโทรสะสมครบ 12 บ. จากการเติมเงินของลูกค้าใน Balance (Pocket 1st)เท่านั้น ( ไม่นับการโทรจากการใช้โบนัสโทรฟรี! Pocket 2nd)
 8. ระบบนับการโทรสะสมครบ 12 บ. รวม VAT แล้ว
 9. การโทรสะสมครบ 12 บาท จะไม่รวมการโทร IDD ,IR และ Special Number (เช่น โหลด Content ต่างๆ,ดูดวง ,เช็คข่าวสารต่างๆ เป้นต้น) ยกเว้น โทรเบอร์ Call Center หน่วยงานต่างๆจะนับสะสมรวมด้วย
 10. กรณีลูกค้าได้รับสิทธิ์โทรฟรี! หากมีการเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นออกระหว่างวัน สิทธิ์โทรฟรี!ดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันนั้น
 11. สิทธิ์โทรฟรี! ที่ได้รับ ไม่จำกัดชั่วโมงการโทร
 12. สิทธิ์โทรฟรี! กรณีมีการโทรเกินเที่ยงคืน เช่น โทรตั้งแต่ 23.50 น. ถึง 01.00 น. ลูกค้าจะเสียค่าบริการ ส่วนที่เกินเที่ยงคืน ตามอัตราค่าโทรของโปรโมชั่น
 13. กรณีที่ลูกค้ายังอยู่ในระยะเวลารับสิทธิ์(โทรฟรี ในเครือข่าย 4 ทุ่ม-6 โมงเย็น นาน 2 วัน) หากลูกค้ามีการเปลี่ยนโปรโมชั่น การคิดค่าบริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปร 3 คุ้ม ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันถัดไป 
  เช่น ลูกค้าเริ่มเปลี่ยนโปร-เที่ยงคืนของวันถัดไป = จะได้โทรฟรีในเครือข่าย ช่วงเวลา 4 ทุ่ม-6 โมงเย็น หากนอก ช่วงเวลา และเครือข่ายอื่น คิดค่าโทร นาทีละ 99 สต.
  หลังเที่ยงคืนของวันถัดไป = คิดค่าโทรตามโปรโมชั่นใหม่ที่เปลี่ยน
 14. เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนโปร 50 บ. (รวม VAT 7%)

โปรโมชั่นบุฟเฟต์ 20 ชั่วโมง และบุฟเฟต์รายสัปดาห์

 • ในกรณีที่ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายสัปดาห์ (ค่าบริการจะหักทุก 7 วัน นับจากวันที่สมัคร) จะคิดค่าโทรในอัตรานาทีละ 1.50 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ลูกค้าสามารถโทรฟรีในเครือข่าย AIS ในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกินคิดค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท
 • เศษของนาที  คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง

โปรโมชั่นบุฟเฟต์กลางวัน และ บุฟเฟต์กลางคืน

 • กรณีที่ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายเดือน จะคิดค่าบริการในอัตรานาทีละ 1 บาท นาทีแรก 2 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ลูกค้าสามารถโทรฟรีในเครือข่าย AIS ในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกินคิดค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท

โปรโมชั่นโทรยกแก๊งค์

 • กรณีที่ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายเดือน จะคิดค่าบริการในอัตรานาทีละ 1 บาท นาทีแรก 2 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถตรวจสอบหมายเลขที่ใช้โปรโมชั่นนี้ โดยกด *550*หมายเลขปลายทาง#

โปรโมชั่นวันทูคอล! แกรมมี่ มิวสิค

 • ค่าบริการรายสัปดาห์จะถูกหักทุก 7 วัน จากวันที่สมัคร
 • อัตราค่าโทรใน AIS ครั้งละ 1 บาท (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที) ส่วนเกินคิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1 บาท
 • ฟรี! รายเดือนเพลงรอสาย Calling Melody *789 (ปกติ 35 บาท/เดือน)
 • ฟรี! รายเดือนโหลดเพลงรอสาย ริงโทน เต็มเพลง เอ็มวีผ่าน*123 (ปกติ 40 บาท/เดือน)
 • ค่าทำรายการ *123 คิดนาทีละ 5 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • ค่าเปลี่ยนโปร ครั้งละ 10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

โปรโมชั่นฟรีดอมอัลลิมิเต็ด

 • ค่าบริการรายสัปดาห์จะถูกหักทุก 7 วัน จากวันที่สมัคร
 • กรณีหักค่าบริการรายสัปดาห์ไม่ได้ ค่าโทรจะปรับเป็น นาทีละ 99 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ค่า Internet จะคิดตามการใช้งานจริง คือ 0.99 บ./MB (ที่ Internet ความเร็ว 384 Kbps)
 • ใช้งาน AIS Wi-Fi ไม่จำกัด โดยกด *388 เพื่อรับ username และ password แต่หากลูกค้าตัดเงินค่าบริการไม่ได้ ต้องกดรับ Username และ Password ใหม่
 • สามารถซื้อแพ็กเกจ 3G Data Recurring Bundle AIS Wifi หรือซื้อ 3BB Wifi ได้ (เพื่อเพิ่ม Speed) แต่ไม่สามารถซื้อ AIS Wifi Limited ได้
 • อัตราค่าบริการรายเดือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่อัตราค่าโทรและบริการเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

เงื่อนไขเพิ่มเติมทุกโปรโมชั่น

 • อัตราค่าบริการ ค่าโทร ต่อนาที , SMS ต่อข้อความ , MMS ต่อข้อความ
 • ค่าบริการรายเดือน รายสัปดาห์ ค่าโทร และค่าบริการเสริม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กรณีไม่มีการใช้งานใด ๆ (ไม่โทรออก-รับสาย ใช้งาน Internet รับ-ส่ง SMS ไม่มีการเติมเงิน ฯลฯ) นานติดต่อกัน 90 วันและไม่มีจำนวนวันใช้งานคงเหลือ หมายเลขจะสิ้นสุดการให้บริการโดยอัตโนมัติ
 • เศษของนาที  คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง
โปรโมชั่นปัจจุบันสำหรับการโทร
โปรโมชั่นหลัก
ใหม่ โปรโทรทุกค่าย
ค่าโทรนาทีละ 25 สต.นาทีแรก 1 บาท. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
คุ้มที่ 1
 • รับทันที! โทรฟรี!+เน็ตฟรี!
  • อินเตอร์เน็ตฟรี!ไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps.ปริมาณ 100 MB (หลังจากนั้นใช้อินเตอร์เน็ตไม่จำกัดที่ความเร็ว 128 kbps.) ภายใน 48 ชม. หลังจากเปลี่ยนโปรโมชั่น
  • โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส (ยกเว้นช่วง 18.00-22.00 น. และเครือข่ายอื่น นาทีละ 99 สต.) ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันถัดจากวันที่เปลี่ยนโปรโมชั่น หลังจากนั้นคิดอัตราค่าโทรตามปกติ
 • SMS 3 บาท
 • MMS 6 บาท
 • Internet 1 บาท/นาที,1.50 บาท/MB
คุ้มที่ 2
 • โทรครบ 12 บ./วัน ได้โทรฟรี! ในเครือข่ายถึงเที่ยงคืนของวันนั้น (โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 25 สต. นาทีแรก 1 บ.)
 • SMS 3 บาท
 • MMS 6 บาท
 • Internet 1 บาท/นาที,1.50 บาท/MB
คุ้มที่ 3
 • ทุกการใช้งานโทรออก/SMS/MMS/internet/ซื้อแพ็คเกจ สะสมครบทุก 100 บาท รับโบนัสโทรฟรี 20% ใช้งานได้ 7 วัน ในเดือนถัดไป (ระยะเวลารับสิทธิ์ 4 เดือน)
 • SMS 3 บาท
 • MMS 6 บาท
 • Internet 1 บาท/นาที,1.50 บาท/MB
โปรโมชั่น วิวิ
โปร วิวิ 1/1
 • อัตราค่าโทร (ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.):
  โทรวินาทีละ 1.6 สต.
โปร วิวิ 30/1
 • อัตราค่าโทร (ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.):
  โทร 30 วินาทีแรก 40 สต. จากนั้น 1.6 สต./วินาที
โปร วิวิ 60/1
 • อัตราค่าโทร (ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.):
  โทร 60 วินาทีแรก 70 สต. จากนั้น 1.6 สต./วินาที
โปร วิวิ 6/6
 • อัตราค่าโทร (ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.):
  โทร 9 สต./ 6 วินาที
โปร วิวิ 30/6
 • อัตราค่าโทร (ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.):
  โทร 30 วินาทีแรก 40 สต. จากนั้น 9 สต./ 6 วินาที
โปร วิวิ 60/6
 • อัตราค่าโทร (ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.):
  โทร 60 วินาทีแรก 70 สต. จากนั้น 9 สต./ 6 วินาที
โปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์
บุฟเฟ่ต์รายสัปดาห์
 • ค่าบริการ: 55 บาท/สัปดาห์
 • โทรทุกเครือข่าย: 60 สตางค์ นาทีแรก 2 บาท
 • พิเศษ เวลาโทรฟรีเบอร์ AIS: 05.00-17.00 น.
 • SMS: 3 บาท
 • MMS: 6 บาท
 • Internet: 1.50 บาท/เมกกะไบท์
 • ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น: 10 บาท
บุฟเฟ่ต์ 20 ชั่วโมง
 • ค่าบริการ: 69 บาท/สัปดาห์
 • โทรทุกเครือข่าย: 60 สตางค์ นาทีแรก 2 บาท
 • พิเศษ เวลาโทรฟรีเบอร์ AIS: 22.00-18.00 น.
 • SMS: 3 บาท
 • MMS: 6 บาท
 • Internet: 1.50 บาท/เมกกะไบท์
 • ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น: 10 บาท
บุฟเฟ่ต์กลางวัน
 • ค่าบริการ: 199 บาท/เดือน
 • โทรทุกเครือข่าย: 60 สตางค์ นาทีแรก 2 บาท
 • พิเศษ เวลาโทรฟรีเบอร์ AIS: 05.00-17.00 น.
 • SMS: 3 บาท
 • MMS: 6 บาท
 • Internet: 1.50 บาท/เมกกะไบท์
 • ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น: 30 บาท
บุฟเฟ่ต์กลางคืน
 • ค่าบริการ: 159 บาท/เดือน
 • โทรทุกเครือข่าย: 60 สตางค์ นาทีแรก 2 บาท
 • พิเศษ เวลาโทรฟรีเบอร์ AIS: 22.00-10.00 น.
 • SMS: 3 บาท
 • MMS: 6 บาท
 • Internet: 1.50 บาท/เมกกะไบท์
 • ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น: 30 บาท
โปรโมชั่น โทรทุกเครือข่าย
โทรสะใจใหม่
 • อัตราค่าโทร: (3 นาทีแรก) 2 บาท
 • โทรนาทีถัดไป: 75 สตางค์
 • โทรในช่วงเวลา: ตลอด 24 ชั่วโมง
 • โทรในช่วงเวลา: ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น: 30 บาท
 • SMS: ครั้งละ 3 บาท
 • MMS: ครั้งละ 6 บาท
 • Internet: 1.50 บาท/เมกกะไบท์
โทรถูกเวลา 12 ชั่วโมง
 • อัตราค่าโทร: (นาทีแรก) 1 บาท
 • โทรนาทีถัดไป: 25 สตางค์
 • โทรในช่วงเวลา: 05.00 น.- 17.00 น.
 • โทรในช่วงเวลา: 1.25 บาท
 • ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น: 30 บาท
 • SMS: ครั้งละ 3 บาท
 • MMS: ครั้งละ 6 บาท
 • Internet: 1.50 บาท/เมกกะไบท์
30 กำลังดี
 • อัตราค่าโทร: นาทีละ 99 สตางค์
 • โทรนาทีถัดไป: -
 • โทรในช่วงเวลา: ตลอด 24 ชั่วโมง
 • โทรในช่วงเวลา: ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น: 30 บาท
 • SMS: ครั้งละ 3 บาท
 • MMS: ครั้งละ 4 บาท
 • Internet: 1.50 บาท/เมกกะไบท์
โปรโมชั่น โทรสุดคุ้มในกลุ่ม ราคาพิเศษ
โทรคุ้ม
 • โทรทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง: 1.25 บาท
 • พิเศษ! โทรเบอร์ AIS: 3 บาท (โทรได้ 10 นาที)
 • โทรนาทีถัดไป: 1 บาท
 • โทรเบอร์ AIS หมายเลขอื่น: -
 • อัตราค่าโทรเครือข่ายอื่น: 1.25 บาท
 • ค่าบริการรายเดือน: -
 • ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น: 30 บาท
 • SMS: ครั้งละ 3 บาท
 • MMS: ครั้งละ 6 บาท
 • Internet: 1.50 บาท/เมกกะไบท์
โทรยกแก๊งค์
 • โทรทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง: 1 บาท
 • พิเศษ! โทรเบอร์ AIS: 1 บาท (นาทีแรก)
  (โทรระหว่างหมายเลขที่ใช้โปรโมชั่นนี้)
 • โทรนาทีถัดไป: 25สตางค์
  (โทรระหว่างหมายเลขที่ใช้โปรโมชั่นนี้)
 • หมายเลขอื่น: 1 บาท (นาทีแรก 2 บาท)
 • อัตราค่าโทรเครือข่ายอื่น: 1 บาท
 • ค่าบริการรายเดือน: 19 บาท
 • ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น: 10 บาท
 • SMS: ครั้งละ 3 บาท
 • MMS: ครั้งละ 4 บาท
 • Internet: 1.50 บาท/เมกกะไบท์
โปรโมชั่น วัน-ทู-คอล! แกรมมี่ มิวสิค
วัน-ทู-คอล! แกรมมี่ มิวสิค
 • ค่าบริการรายสัปดาห์: 29 บาท
 • สิทธิพิเศษ:
  - ฟรี!ค่าบริการรายเดือนเพลงรอสาย Calling Melody *789
  - ฟรี! ค่าบริการรายเดือนโหลด Calling Melody ,Ring Tone, Full Song และ MV *123
 • อัตราค่าโทร:
  - โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง
  - พิเศษ! โทรฟรีเบอร์ AIS 23.00-17.00 น. ครั้งละ 1 บาท
 • SMS: ครั้งละ 3 บาท
 • MMS: ครั้งละ 6 บาท
 • Internet: 1.50 บาท ต่อ เมกกะไบท์
โปรโมชั่นโทร และอินเตอร์เน็ต
ฟรีด้อม อันลิมิเต็ด
 • ค่าบริการรายสัปดาห์: 99 บาท
 • โทรทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง: 75 สตางค์
 • พิเศษ! โทรเบอร์ AIS: ไม่จำกัด (ช่วงเวลา 22.00-17.00 น.)
 • Internet: ไม่จำกัด (ที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
 • SMS/MMS: ครั้งละ 75 สตางค์
 • AIS WiFi: ไม่จำกัด
 • ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น: -
โปร MIX
 • ค่าบริการรายสัปดาห์: 20 บาท
 • อัตราค่าโทรในเครือข่าย AIS: 99 สตางค์
 • โทรนอกช่วงเวลา/เครือข่ายอื่น: 99 สตางค์
 • Internet: 25 MB ส่วนที่เกินคิดค่าบริการ 1.50 บาท/ เมกะไบท์
 • SMS/MMS: ครั้งละ 99 สตางค์
 • AIS WiFi: -
 • ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น: 10 บาท
 
อัตราการเติมเงิน
อัตราการเติมเงิน
(บาท)
รับวันใช้งาน
(วัน)
10 30
20 30
30 30
40 30
50 30
60 30
70 30
80 30
90 30
100 30
150 30
200 60
250 60
300 60
350 60
400 60
450 60
500 60
600 60
700 60
800 60
1000 60
1500 60
เงื่อนไขโปรโมชั่น