AIS อยู่เคียงข้างคุณ1-2-Call  
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
Home / Service / บริการโอนวัน
 
พบหลากหลายบริการจาก วัน-ทู-คอล! ที่เตรียมพร้อมมอบความสะดวกสบาย ให้กับเพื่อน ๆ อย่างจุใจ
 
 
 
 •  
   
 
บริการโอนวัน
(Validity Transfer Service)
 
ผู้ใช้วัน-ทู-คอล! สามารถเลือกใช้บริการ โอนวัน ให้กันได้ง่ายๆ
จากมือถือถึงมือถือได้ทันใจและใหม่ล่าสุด เพิ่มความสะดวกให้คุณสามารถ
โอนวันไปให้เบอร์เดิม หรือเบอร์ใหม่ จะโอนกี่ครั้งก็ได้ โดยไม่ต้อง
วางสาย ใช้บริการง่ายๆ ผ่านช่องทางในการให้บริการดังนี้ช่องทางให้บริการ
เบอร์ตรง IVR
*700
USSD
*700#
บริการโอนวัน
 • โอนวันได้ครั้งละ 5, 10 หรือ
  20 วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งใน
  การโอนวัน และผู้รับโอนวัน
  สามารถสะสมยอดวันใช้งาน
  สูงสุดได้ไม่เกิน 365 วันเฉพาะ
  ลูกค้าในระบบเติมเงิน
  (วัน-ทู-คอล! หรือ สวัสดี)
  ที่ใช้โปรโมชั่นที่มีอัตราการ
  เติมเงินมากกว่าหรือเท่ากับ
  200 บาทได้วันใช้งาน 30 วัน
  และมีอายุการใช้งานในระบบ
  ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ที่จะ
  สามารถใช้ บริการโอนวัน
  ได้สำหรับผู้ที่ใช้โปรโมชั่น
  ที่เติมเงินต่ำกว่า 200 บาท
  ได้วันใช้งาน 30 วันจะไม่
  สามารถใช้บริการโอนวันได้


 • ค่าบริการ
  อัตราค่าใช้บริการบริการโอนวัน
  ครั้งละ 3 บาท (รวม VAT)

  ช่องทางการให้บริการ
  ทำรายการด้วยตนเองผ่าน :
  • ระบบ IVR : กด*140
  • ระบบ USSD :โอนวัน กด *140*2* เบอร์ปลายทาง
  *จำนวนวัน#
  One-2-Call! eService
  • สำนักงานบริการ AIS ทุกสาขา

  • กด*700 และ กด 3 เลือกบริการโอนวัน

  • กด หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก

  • ใส่จำนวนวันต้องการโอน ค่าบริการครั้งละ 3 บาท

  กด 1    =  5 วัน
  กด 2    =  10 วัน
  กด 3    =  20  วัน

  1. กด *700# โทรออก

  2. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนู
  ให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์
  หมายเลข
  กด 1 เติมให้นะ
  กด 2 โอนเงิน
  กด 9 ถัดไป

  3. พิมพ์ 9 เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป

  4. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนู
  ให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์
  หมายเลข
  กด 3 โอนวัน
  กด 4 โทรกลับนะ
  กด 9 ถัดไป
  กด 0 กลับ

  5. เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข 3

  6. ใส่เบอร์ 1-2-Call! 10 หลัก
  ที่ต้องการโอนวัน 5, 10, 20 วัน
  ค่าครั้งละบริการ 3 บาท