AIS อยู่เคียงข้างคุณ1-2-Call  
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
 
Home / Sim Card
 
เลือกเปิดโลกอิสระกับซิมการ์ดจากวัน-ทู-คอล!
เม้าส์มันส์ได้ไม่อั้น ใช้ชีวิตอิสระแค่ไหน
ก็เลือกซิมการ์ดแบบที่เป็นตัวคุณได้ที่นี่
 
 


Net SIM GO Online

ราคา 59 บาทรวมทุกบริการออนไลน์: GO ได้ไม่สะดุด ที่ www.ais.co.th/NetSIMGO


 • เติมเงิน: บัตรเติมเงิน, บัตรเครดิต, และ mPAY
 • เช็กยอดเงิน และการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • เลือกซื้อ หรือ เปลี่ยนแพ็กเกจ
 • บริการแจ้งเตือน: แพ็กเกจหมด / ยอดเงินหมด (ระบบเติมเงิน) / ยอดบิลพร้อมชำระ (ระบบรายเดือน)

แพ็กเกจ NetSIM Go Online

แพ็กเกจ ค่าบริการ
รายเดือน
EDGE+ 3G Wifi Content
NetSIM GO 35 ชั่วโมง 99 บาท 35 ชม. - - -
NetSIM GO 60 ชั่วโมง 149 บาท 60 ชม. - - -
NetSIM GO 200 ชั่วโมง 399 บาท 200 ชม. - - -
NetSIM GO
3G/EDGE+/Wifi Unlimited
(เปิดให้บริการ 4 ส.ค. 54)
799 บาท ไม่จำกัด* ไม่จำกัด -
NetSIM GO
3G/EDGE+/Wifi Unlimited
899 บาท ไม่จำกัด* ไม่จำกัด e-Magazine
10 เล่ม นาน 3 เดือน


*ความเร็วสูงสุดในการใช้บริการ 3G จะถูกปรับลดลงเป็น 384 Kbps. หลังจากใช้งานครบจำนวน 3GB

 

ระบบเติมเงิน

 • เติมเงิน 100 บาท รับวันใช้งาน 30 วัน
 • สิทธิการใช้บริการ และอัตราค่าใช้บริการที่กําหนด เฉพาะการใช้บริการภายในประเทศ
  เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิพิเศษเมื่อเปิดใช้บริการรับวันใช้งาน 30 วัน ทันทีที่เปิดใช้บริการ – รับฟรี EDGE + 5 ชั่วโมง ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดใช้บริการ
 • สิทธิการใช้บริการฟรี EDGE + หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถสะสมส่วนที่คงเหลือไปเดือนถัดไปได้
 • กรณีเลือก package Volume base สิทธิพิเศษ ฟรี EDGE + 5 ชั่วโมง จะสิ้นสุดทัน
 • กําหนดให้หักค่าใช้บริการรายเดือน โดยอัตโนมัติในเดือนต่อๆไป (ทุกวันที่เดียวกับวันที่กดสมัคร Package)
- กรณีไม่ทำการเลือก Package หลัก ภายใน 30วันหลังเปิดใช้บริการ จะได้รับ Default เป็น Package 99บาท 35ชั่วโมงในเดือนที่2
- กรณีหักค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนไม่ได้ เช่น เงินไม่พอหัก กําหนดคิดค่าใช้บริการ EDGE + นาทีละ 1 บาท สำหรับ Time base และ MB ละ 2 บาท สำหรับ Volume base
 • การขอเปลี่ยนโปรโมชั่น กรณีแบบเดียวกัน เช่น Time base เป็น Time base จำนวน EDGE + ที่เหลือจะใช้งานได้ถึงสิ้นรอบบิล
 • การขอเปลี่ยนโปรโมชั่น จากแบบหนึ่งไปอีกแบบ เช่น Time base เป็น Volume base จำนวน EDGE + ที่เหลือสิ้นสุดทันที – สามารถเปลี่ยน Package หลัก และ ซื้อ Package เสริม ได้ผ่าน Web www.ais.co.th/NetSIMGo , AIS Call Center 1175 , AIS outlet และ Telewiz – วิธีการตรวจสอบโบนัส และ ยอดเงินและ Package คงเหลือ ไปที่ www.ais.co.th/NetSIMGO หรือ กด *139 (ไม่เสียค่าบริการ)

  ระบบรายเดือน

 • อัตราค่าใช้บริการที่กำหนด เป็นอัตราไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับสิทธิเฉพาะการใช้งานในประเทศเท่านั้น
 • กรณีจดทะเบียนเลขหมายใหม่ ต้องเข้า Program Credit Limit ตามวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด (1,000 บาท)
- สามารถจดทะเบียนเลขหมายใหม่ผ่าน สำนักงานบริการ AIS ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • กรณีเลือก package Volume base จะได้รับฟรี EDGE + 20 MB แทน 10 ชั่วโมง
 • วิธีการตรวจสอบยอดการใช้งาน ไปที่ www.ais.co.th/NetSIMGO หรือ กด *911*1# (ไม่เสียค่าบริการ)

 • กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนโปรโมชั่นระหว่างรอบจะ Prorate ดังนี้
 • ขาเข้า: Prorate ทั้ง ค่าเหมาจ่าย และ Usage การใช้งาน เช่น เหมาจ่าย 149 บาท เปลี่ยนโปรโมชั่นกลางรอบ จะคิดค่าเหมาจ่าย Prorate ประมาณ 149/2 = 74.5 บาท รับฟรี EDGE + 60/2 = 30 Hrs
 • ขาออก: ไม่ Prorate ทั้ง ค่าเหมาจ่าย และ Usage (เก็บค่าบริการเต็มจำนวน และ ใช้งาน package ที่เหลือได้จนสิ้นรอบ กรณีเปลี่ยนแบบเดียวกัน เช่น Time base เป็น Time base หรือ Volume เป็น Volume)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า** การใช้งานในช่วงคาบเกี่ยว จะคิดคำนวณโดยคิดตั้งแต่เวลาเริ่มต้นใช้งาน” **- กรณีที่ลูกค้าเล่น EDGE + ในช่วงเวลาก่อนที่ จะตัดรอบบิล และลูกค้ายังมีชั่วโมงฟรีเหลืออยู่ลูกค้าจะใช้งานได้ฟรีตามจำนวน Package ที่เหลือ – กรณีชั่วโมงฟรีลูกค้าหมดในช่วงเวลาคาบเกี่ยวพอดี ชั่วโมงที่เกินจะถูกคิดเงินค่า EDGE + ใน Rate ปกติ จะไม่นำไปคำนวณกับ Package ในรอบบิลใหม่ เนื่องจากลูกค้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง และยอดที่คิดนั้นจะนำไปคำนวณรวมในรอบบิลที่ตัดรอบไปแล้ว