AIS อยู่เคียงข้างคุณ1-2-Call  
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
Home / Sim Card
 
เลือกเปิดโลกอิสระกับซิมการ์ดจากวัน-ทู-คอล!
เม้าส์มันส์ได้ไม่อั้น ใช้ชีวิตอิสระแค่ไหน
ก็เลือกซิมการ์ดแบบที่เป็นตัวคุณได้ที่นี่
 
 


ซิมวัน-ทู-คอล!

ซิมวัน-ทู-คอล! Max99 ราคา 99 บาท สำหรับลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


สำหรับลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดใช้บริการซิม Max 99 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2557
อัตราค่าใช้บริการ
(ไม่รวม VAT)
ใช้ได้ถึง

โปร "สะเดิด"
โทรอัตราเดียวทุกเครือข่าย
เมื่อโทรออกจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อัตรานาทีแรก 2 บ. ต่อไปนาทีละ 25 สต. ตลอด 24 ชม.

เมื่อโทรออกจากภาคอื่น
อัตรานาทีแรก 2 บ. ต่อไปนาทีละ 50 สต. ตลอด 24 ชม.

 

อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
โทรอัตราเดียวทุกเครือข่าย
เมื่อโทรออกจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นาทีแรก 2.14 บ. ต่อไปนาทีละ 27 สต. ตลอด 24 ชม.
เมื่อโทรออกจากภาคอื่น
นาทีแรก 2.14 บ. ต่อไปนาทีละ 54 สต. ตลอด 24 ชม.


31 ตุลาคม 2557


ภายใน 30 วันหลังจากเปิดใช้บริการ สามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ตามความต้องการ โดยผ่านระบบ IVR *777
สมัครผ่าน IVR
อัตราค่าใช้บริการ
(ไม่รวม VAT)
ใช้ได้ถึง
โปร "30 กำลังดี"

เติมเงินทุกมูลค่า รับวันใช้งาน 30 วัน
โทรทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.

อัตรานาทีละ 99 สต.

อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
โทรทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.

อัตรานาทีละ 1.06 บ.


31 ตุลาคม 2557


หมายเหตุ

 • อัตราค่าบริการนี้ ยังไม่รวม VAT
 • เติมเงินทุกมูลค่า รับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วันรับสิทธิพิเศษเมื่อเริ่มเปิดใช้บริการ
 • รับโบนัสโทรฟรี 95 บาท (รายละเอียด : รับโบนัสโทรฟรี 35 บาท และ รับโบนัสโทรฟรีเพิ่มอีก 60 บาท เดือนละ 30 บาท ในเดือนที่ 2 -3)
 • โบนัสโทรฟรีเดือนละ 30 บาท ที่จะได้รับในเดือนที่ 2-3 นั้น จะต้องมีการเติมเงินก่อน จึงจะได้รับโบนัสโทรฟรีในเดือนนั้น
 • รับวันใช้งานสะสมปกติ 30 วัน
 • รับสิทธิ์ฟรี! บริการแจ้งราคากลางพืชผลและสินค้าเกษตรรายวัน (1 ข้อความ/วัน เป็นเวลา 1 ปี) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
สินค้าเกษตร สมัคร ยกเลิก
ยางพารา *426440111 โทรออก *426440199 โทรออก
มันสำปะหลัง *426440122 โทรออก *426440198 โทรออก
ปาล์มน้ำมัน *426440133 โทรออก *426440197 โทรออก
กุ้ง *426440144 โทรออก *426440196 โทรออก
ไข่ *426440155 โทรออก *426440195 โทรออก
ข้าว *426440166 โทรออก *426440194 โทรออก


 1. 1. อัตราค่าใช้บริการที่กำหนด เฉพาะการโทรภายในประเทศ ไม่รวมการใช้บริการเสริม ยกเว้นบริการ เสริม Call Waiting & Holding, Call Forward และ Talk2Group (Call Conference)
 2. 2. กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นโปรโมชั่นอื่น ๆ ในภายหลัง จะมีผลให้สิทธิค่าใช้บริการตามอัตราที่กำหนดสิ้นสุดลงทันที
 3. 3. เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดโปรโมชั่น จะได้รับการปรับอัตราค่าใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลานั้น
 4. 4. การขอเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่น ๆ คิดค่าธรรมเนียมบริการ ครั้งละ 30 บาท โดยจำนวน เงิน และ ระยะเวลาสะสมที่ได้รับจะเท่ากับที่มีอยู่เดิม หรือ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดระยะเวลาสะสมสูงสุด ของโปรโมชั่นใหม่ที่เลือก
 5. 5. สำหรับผู้เปิดใช้บริการใหม่ ซิม Max99 และซิม Freedom ภายใน 30 วันหลังเปิดใช้บริการ สามารถกดเข้ามารับฟัง และเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่น ตามตารางดังกล่าวข้างต้นได้ที่ *777 โทรออก ไม่เสียค่าบริการในการเปลี่ยนโปรโมชั่นครั้งแรก
 6. 6. เฉพาะผู้เปิดใช้บริการในระบบตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปเท่านั้น ที่จะสามารถใช้บริการโอนวัน *140 ได้
 7. 7. เฉพาะผู้เปิดใช้บริการในระบบตั้งแต่ 90 วันขึ้นไปเท่านั้น ที่จะสามารถใช้บริการโอนเงิน *140 ได้
 8. 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการ และเงื่อนไขของโปรโมชั่นทุกรายการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 1. 1. ตรวจสอบ โบนัสโทรฟรี กด *121*1# โทรออก ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือปกติ กด *121# โทรออก
 2. 2. ระบบจะเริ่มหัก โบนัสโทรฟรี ก่อน เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดจึงจะเริ่มหักจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 3. 3. โบนัสโทรฟรี สามารถใช้โทรและส่ง SMS ได้ทุกเครือข่าย ภายในประเทศ ได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้โทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) ได้
 4. 4. การโทรที่หักจาก โบนัสโทรฟรี จะคิดค่าใช้บริการด้วยอัตราตามโปรโมชั่นปกติที่ได้รับ
 5. 5. เมื่อ โบนัสโทรฟรี หมดลงระบบจะตัดสายอัตโนมัติ และการโทรครั้งต่อไป ระบบจึงจะเริ่มหักค่าใช้บริการจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 6. 6. กรณีเปลี่ยนโปรโมชั่นโบนัสโทรฟรี จะยังสามารถใช้ได้ต่อไป
 7. 7. โบนัสโทรฟรี สามารถร่วมกับบริการออกให้นะได้ (ในกรณีเป็นผู้รับสาย)
 8. 8. โบนัสโทรฟรี ที่ได้รับจากการเปิดใช้บริการครั้งแรก มีอายุการใช้งาน 30 วัน (ยกเว้นแพคเกจโปรโมชั่นประจำเดือนของซิมราคา 300 บาท ที่มีอายุการใช้งานของโบนัสโทรฟรี 180 วัน) และไม่สามารถโอนไปยังเลขหมายอื่นได้
 9. 9. โบนัสโทรฟรี ไม่สามารถใช้หักค่าบริการเหมาจ่าย , ค่าสมัคร และค่าใช้บริการเสริมต่าง ๆ ได้