ภาษาอังกฤษ
 
 


เปิดเบอร์ใหม่ “ซิมสวัสดี” ในระบบ เอไอเอส วันนี้
โทร ในเครือข่าย AIS นาทีละ 2 บาท
โทรหาเครือข่ายอื่น นาทีละ 4 บาท
เติมเงินเท่าไหร่ ก็ใช้ได้นาน 1 ปี ใช้ได้ถึง 31 กรกฎาคม 2553

รับสิทธิพิเศษ
 • รับโบนัสโทรฟรี 50 บาท (อายุโบนัสใช้งานนาน 30 วัน) ตรวจสอบโบนัสโทรฟรีที่เหลือ กด *121*1#
 • รับวันใช้งานสะสมปกติ 30 วัน
 • ฟรีค่าบริการรายเดือน Calling Melody นาน 1 เดือน (มูลค่า 35 บาท) เมื่อสมัครใช้บริการกด *273# ภายใน 30 วัน ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้บริการ
การเติมเงิน
 • เติมเงินเท่าไหร่ ก็ใช้ได้นาน 365 วัน
ราคาจำหน่าย 110 บาท

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. อัตราค่าใช้บริการที่กำหนดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะการโทรภายในประเทศ ไม่รวมการใช้บริการเสริม ยกเว้นบริการเสริม Call Waiting & Holding , Call Forward และ Talk2Group (Call Conference)
 2. กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นโปรโมชั่นอื่นๆ ในภายหลัง จะมีผลให้สิทธิค่าใช้บริการ
  ตามอัตราที่กำหนดสิ้นสุดลงทันที
 3. เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดโปรโมชั่น จะได้รับการปรับอัตราค่าใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลานั้น
 4. การขอเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นๆ คิดค่าธรรมเนียมบริการ ครั้งละ 30 บาทโดยจำนวนเงิน และ ระยะเวลาสะสมที่ได้รับจะเท่ากับที่มีอยู่เดิม หรือ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโปรโมชั่นใหม่ที่เลือก
 5. สำหรับผู้เปิดใช้บริการใหม่ซิมฟรีดอม แมกซ์ 99 บาท 245 บาท และ 300 บาท ภายใน 30 วันหลังเปิดใช้บริการ สามารถกดเข้ามารับฟัง และเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่น ตามตารางดังกล่าวข้างต้นได้ที่ *777 (หมายเลขเดิมคือ *776) ไม่เสียค่าบริการเปลี่ยนโปรโมชั่นครั้งแรก
 6. เฉพาะผู้ใช้โปรโมชั่นที่มีอัตราการเติมเงิน 200 บาทขึ้นไป ได้รับวันใช้งาน 30 วันและอยู่ในระบบตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปเท่านั้น ที่จะสามารถใช้บริการโอนวัน *140 ได้
 7. เฉพาะผู้เปิดใช้บริการในระบบตั้งแต่ 90 วันขึ้นไปเท่านั้น ที่จะสามารถใช้บริการโอนเงิน *140 ได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการ ในกรณีที่ไม่มีการโทรออก รับสาย หรือ เติมเงิน เป็นเวลานาน 90 วัน
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการ และเงื่อนไขของโปรโมชั่นทุกรายการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การเติมเงิน
 1. ตรวจสอบ โบนัสโทรฟรี กด *121*1# ตรวจสอบ ยอดเงินคงเหลือปกติ กด *121#
 2. ระบบจะเริ่มหัก โบนัสโทรฟรีก่อน เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดจึงจะเริ่มหักจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 3. โบนัสโทรฟรี สามารถใช้โทรได้ทุกเครือข่ายและใช้โทรทางไกลระหว่างประเทศ หรือ ส่ง SMS ภายในประเทศ ได้เท่านั้น
 4. การโทรที่หักจาก โบนัสโทรฟรี จะคิดค่าใช้บริการด้วยอัตราตามโปรโมชั่นปกติที่ได้รับ
 5. เมื่อ โบนัสโทรฟรี หมดลงระบบจะตัดสายอัตโนมัติ และการโทรครั้งต่อไป ระบบจึงจะเริ่มหักค่าใช้บริการจากยอดเงินคงเหลือปกติ
 6. กรณีเปลี่ยนโปรโมชั่น โบนัสโทรฟรี จะยังสามารถใช้ได้ต่อไป
 7. โบนัสโทรฟรี สามารถร่วมกับบริการออกให้นะได้ (ในกรณีเป็นผู้รับสาย)
 8. โบนัสโทรฟรี ที่ได้รับจากการเปิดใช้บริการครั้งแรก มีอายุการใช้งาน 30 วัน (ยกเว้นแพคเกจโปรโมชั่นประจำเดือนซิมราคา 300 บาท ที่มีอายุการใช้งานของโบนัสโทรฟรี 180 วัน) และไม่สามารถโอนไปยังเลขหมายอื่นได้
 9. โบนัสโทรฟรี ไม่สามารถใช้หักค่าบริการเหมาจ่าย , ค่าสมัคร และค่าใช้บริการเสริมต่างๆได้