ภาษาอังกฤษ
 
 
 
  Sim Package อัตราการใช้บริการ ใช้ได้ถึง
สวัสดีแม่ยก นาทีละ 2 บาททุกเครือข่าย
ตลอด 24 ชั่วโมง
เติมเงิน 100 บาท
ใช้ได้ 30 วัน
31 มกราคม 2555
 
โปรแกรมสวัสดีแม่ยก
  • ลูกค้าสวัสดีสามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นโปรแกรมสวัสดีแม่ยกได้ โดยการกด *777 หรือ *777*21# เท่านั้น
  • ไม่สามารถเลือกเปลี่ยนโปรแกรมนี้ได้ผ่านทาง eService
  • ผู้ที่เลือกเปลี่ยนเป็นโปรแกรม สวัสดีแม่ยก หากมีวันใช้งานสะสมคงเหลือมากกว่า 30 วัน จะถูกปรับเหลือ 30 วัน
  • ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเป็นโปรแกรม สวัสดีแม่ยก 30 บาท
  • ผู้เลือกใช้โปรแกรมสวัสดีแม่ยก ไม่สามารถใช้บริการโอนวันได้
  • กรณีเปลี่ยนจากโปรแกรมสวัสดีแม่ยก เป็นโปรแกรมอื่น หากมีจำนวนวันใช้งานสะสมมากกว่า 30 วันจะถูกปรับลดเหลือ 30 วัน
  • สะสมเงินสูงสุดได้ 3,000 บาท และสะสมวันได้มากสุด 365 วัน