AIS อยู่เคียงข้างคุณ1-2-Call  
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
Home / Top up / เติมเงินผ่าน SMS
 
อิสระแห่งการเติมเงินกับ วัน-ทู-คอล! หลากหลายช่องทางที่ให้เพื่อน ๆ เลือกเติมเงินได้ตลอด 24 ชม. สะดวก ฉับไว ทันใจวัยรุ่น
 
 
 
 
 
 
เติมเงินผ่าน SMS
 
เติมเงินผ่าน SMS กับ บริการ K-mBanking จากธนาคารกสิกรไทย

วิธีสมัคร
ลูกค้าที่ถือบัญชีธนาคารกสิกรไทย สามารถสมัครใช้บริการได้ที่
1. K-ATM ทุกสาขาทั่วประเทศ
วิธีการสมัครใช้บริการทาง K-ATM ทั่วประเทศ
1. กด รหัสบัตร ATM
2. เลือก“สมัครบริการ/บริจาคการกุศล/อื่นๆ”
3. เลือก“สมัครบริการสำหรับโทรศัพท์มือถือ”
4. เลือก“สมัครบริการ K-Banking”
5. เลือก“ประเภทบัญชี”
6. ใส่“หมายเลขโทรศัพท์มือถือ”
7. ยืนยัน
8. รอรับใบบันทึกรายการ
2. K-Contact Center โทร. 0-2888–8888 (กด3)
3. พนักงาน K-Contact Center โทร. 0-2888-8888

วิธีการเติมเงิน
1. พิมพ์ SMS ตามข้อความที่กำหนดดังนี้
ภาษาไทย:
พิมพ์ T จำนวนเงินที่ต้องการเติมเงิน เลขที่บัญชี 4 หลักสุดท้าย
ตัวอย่าง T 300 1234

ภาษาอังกฤษ:
พิมพ์ T จำนวนเงินที่ต้องการเติมเงิน เลขที่บัญชี 4 หลักสุดท้าย EN
ตัวอย่าง T 300 1234 EN
2. ส่งมาที่หมายเลข 4288888
3. จะได้รับ SMS 2 ครั้ง เพื่อแจ้งการหักบัญชีและแจ้งผลการเติมเงิน

อัตราค่าบริการ
ค่าบริการรับ-ส่ง ข้อความ ครั้งละ 3 บาท