AIS อยู่เคียงข้างคุณ1-2-Call  
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
Home / Top up / เติมเงินผ่านบัตรเครดิต / บัญชีธนาคาร
 
อิสระแห่งการเติมเงินกับ วัน-ทู-คอล! หลากหลายช่องทางที่ให้เพื่อน ๆ เลือกเติมเงินได้ตลอด 24 ชม. สะดวก ฉับไว ทันใจวัยรุ่น
 
 
 
 
 
 
เติมเงินผ่านบัตรเครดิต / บัญชีธนาคาร
 
เติมเงินอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร และบัตรเครดิต ต่อเวลาให้เบอร์ วัน-ทู-คอล! ของคุณ หรือคนที่รัก ได้ง่าย สบาย ทุกเดือน
สามารถเลือกหักบัญชีจาก
  • บัตรวีซ่า
  • บัตรอเมริกันเอ็กซเพรส
Freedom Top Up
(บริการเติมเงินอัตโนมัติด้วยมือถือคุณเอง)
สะดวกกับการเติมเงินด้วยตัวคุณเอง ทุกที่ ทุกเวลา
  • บริการเติมเงินที่ลูกค้าสามารถทำรายการเติมเงินจากมือถือตัวเองโดยกด ผ่าน *124 โทรออก รายการดังกล่าวจะหักเงินบัญชีที่ลูกค้าได้ผูกเอาไว้
  • ลูกค้าสามารถกดเติมเงินด้วยวิธีดังกล่าวเมื่อไหร่ก็ได้ โดยระบบจะเติมเงินให้ทันที
  • เมื่อกดเข้าไปเติมเงินที่ *124 โทรออก ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงินในแต่ละครั้งได้ (แต่ละครั้งเลือกไม่เท่ากันก็ได้)
ตารางการเติมเงิน
เติมเงิน (บาท)
มูลค่าเติมเงินสูงสุด 5,000 บาท
20
40
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
800
1500
วันสะสม (วัน)
ระยะเวลาสะสมสูงสุด 365 วัน
2
4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
100
200
วิธีการเติมเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยตัวคุณเอง (Freedom Top Up)
1. กด *124 จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ วัน-ทู-คอล! ของคุณ และทำการโทรออก (ไม่เสียค่าโทร)
2. กด 1 เพื่อเข้าสู่บริการเติมเงิน
3. กดรหัสผ่าน (Password) 4 หลัก เพื่อทำรายการ
4. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม
5. กดยืนยันการทำรายการ
6. ทางระบบจะเติมเงินถ้าสู่หมายเลขของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งยืนยันผลการทำรายการ และยอดเงินคงเหลือให้คุณทราบ
    คุณสามารถใช้บริการได้ทันที

เอกสารการสมัคร
(พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
1. สำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า และด้านหลัง)
2. สำเนาบัตรเครดิต (ด้านหน้า และด้านหลัง)
3. ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตตัวจริง ย้อนหลังไม่เกิน 3 รอบบิล
4. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตวีซ่า (ระบุอยู่ในใบสมัคร)

ขั้นตอนการสมัคร
1. รับใบสมัครได้ที่สำนักงานบริการเอไอเอสทั่วประเทศ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ หรือ สมัครผ่าน ATM ธ.กรุงเทพ
2. กรอก แบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ได้ที่สำนักงานบริการ เอไอเอส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือส่งไปรษณีย์มาที่
    ฝ่ายปฎิบัติการเติมเงินอัตโนมัติ วัน-ทู-คอล! บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
    ตู้ปณ. 252 ปณจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
3. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบเอกสารและส่ง SMS แจ้งยืนยันการอนุมัติการเปิดใช้บริการให้คุณทราบ พร้อมจดหมายแจ้ง
    รหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ในบริการ Freedom Top Up ผ่านไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต /
    บัญชีธนาคารของลูกค้า รวมระยะเวลาตั้งแต่สมัครใช้บริการจนถึงวันสามารถใช้บริการได้ประมาณ 15 วัน

หมายเหตุ
กรณีลูกค้าเก่า (ลูกค้าที่เคยสมัครบริการ Monthly Top Up / Freedom Top Up อยู่แล้ว)
ประสงค์สมัครบริการเพิ่มเติม สามารถกรอกใบสมัคร และทำตามขั้นตอนสมัครบริการใหม่ได้ตามปกติ