AIS อยู่เคียงข้างคุณ1-2-Call  
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
Home / Top up / เติมเงินผ่านบัตรเครดิต / บัญชีธนาคาร
 
อิสระแห่งการเติมเงินกับ วัน-ทู-คอล! หลากหลายช่องทางที่ให้เพื่อน ๆ เลือกเติมเงินได้ตลอด 24 ชม. สะดวก ฉับไว ทันใจวัยรุ่น
 
 
 
 
 
 
เติมเงินผ่านบัตรเครดิต / บัญชีธนาคาร
 
เติมเงินอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร และบัตรเครดิต ต่อเวลาให้เบอร์ วัน-ทู-คอล! ของคุณ หรือคนที่รัก ได้ง่าย สบาย ทุกเดือน
สามารถเลือกหักบัญชีจาก
  • บัตรวีซ่า
  • บัตรอเมริกันเอ็กซเพรส
Monthly Top Up
(บริการเติมเงินอัตโนมัติรายเดือน)
หมดห่วงเรื่องการเติมเงิน แถมควบคุมค่าใช้จ่ายได้
  • ใหม่!! เติมเงินราคา 700 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณสำหรับ Blackberry Package
  • ระบบเติมเงินให้อัตโนมัติทุกเดือน ตามจำนวนเงิน (300 บ. หรือ 700 บ. ต่อเดือน) และช่วงเวลาที่คุณได้แจ้งไว้ตอนสมัครบริการ (วันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 1 - 28 ของเดือน) โดยตัดจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตที่ผูกบัญชีไว้
  • เช่น ผูกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับบัญชีเงินฝาก โดยระบุจำนวนเงิน 700 บาท และช่วงเวลาให้เติมเงินทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเติมเงินจำนวน 700 บาทให้โดยอัตโนมัติทุกวันที่ 10 ของเดือน (คุณไม่ต้องกดทำรายการใด ๆ ทั้งสิ้น)
  • ในช่วงเวลาเติมเงินที่ระบุไว้ ระบบจะดำเนินการเติมเงินระหว่างเวลา 8.00 - 10.00 น. (กรณีใช้บริการกล่าวเพื่อรองรับ BlackBerry Package ควรเลือกช่วงเวลาเติมเงินก่อนรอบที่ท่านสมัคร BlackBerry Package เอาไว้ เช่น สมัคร BlackBerry Package ตอน 08.00 น. ในวันที่ 10 ควรสมัครบริการเติมเงินอัตโนมัติรายเดือน โดยเลือกช่วงเวลาเติมเงินเป็นวันที่ 9)

เอกสารการสมัคร
(พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
1. สำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า และด้านหลัง)
2. สำเนาบัตรเครดิต (ด้านหน้า และด้านหลัง)
3. ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตตัวจริง ย้อนหลังไม่เกิน 3 รอบบิล
4. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตวีซ่า (ระบุอยู่ในใบสมัคร)

ขั้นตอนการสมัคร
1. รับใบสมัครได้ที่สำนักงานบริการเอไอเอสทั่วประเทศ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ หรือ สมัครผ่าน ATM ธ.กรุงเทพ
2. กรอก แบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ได้ที่สำนักงานบริการ เอไอเอส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือส่งไปรษณีย์มาที่
    ฝ่ายปฎิบัติการเติมเงินอัตโนมัติ วัน-ทู-คอล! บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
    ตู้ปณ. 252 ปณจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
3. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบเอกสารและส่ง SMS แจ้งยืนยันการอนุมัติการเปิดใช้บริการให้คุณทราบ พร้อมจดหมายแจ้ง
    รหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ในบริการ Freedom Top Up ผ่านไปยังที่อยู่ตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต /
    บัญชีธนาคารของลูกค้า รวมระยะเวลาตั้งแต่สมัครใช้บริการจนถึงวันสามารถใช้บริการได้ประมาณ 15 วัน

หมายเหตุ
กรณีลูกค้าเก่า (ลูกค้าที่เคยสมัครบริการ Monthly Top Up / Freedom Top Up อยู่แล้ว)
ประสงค์สมัครบริการเพิ่มเติม สามารถกรอกใบสมัคร และทำตามขั้นตอนสมัครบริการใหม่ได้ตามปกติ