AIS 005 บริการโทรต่างประเทศคุณภาพพรีเมี่ยม เริ่มต้นเพียงนาทีละ 9 บาท ให้ทุกการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดใส
โทรติดไว ครอบคลุมกว่า 240 ปลายทางทั่วโลก

อัตราค่าบริการ

กรุณาเลือกประเทศปลายทาง
เลือกประเทศ